Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Print kniha_1200 (1).jpg

Vychádza monografia s názvom Kríza dôvery: Teória a výskum

21. 1. 2021 | videné 1248-krát

V týchto dňoch vychádza monografia s názvom Kríza dôvery: Teória a výskum. Jej editorom je Mgr. Matúš Grežo, PhD., z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktorý na knihe spolupracoval s kolegami z centra.

Ide o kolektívnu monografiu pozostávajúcu zo siedmich kapitol, ktoré sú rozdelené do troch oblastí. Kniha postupne rozoberá problematiku dôvery od základného rámcovania rôznych konštruktov dôvery cez špecifické faktory, ktoré dôveru formujú, až po empirické hľadanie odpovedí, ako na tom je slovenská spoločnosť s medziľudskou aj inštitucionálnou dôverou.

„V posledných rokoch vo verejnom diskurze slovenskej spoločnosti silnejú hlasy upozorňujúce na krízu dôvery. Slovenská justícia, polícia či armáda majú jednu z najnižších dôveryhodností spomedzi krajín EÚ. Pozitívne nie je vnímaná ani dôveryhodnosť národnej rady, vlády či politických strán, kde dosahujeme podpriemerné hodnoty v rámci EÚ,“ dôvodí vznik monografie M. Grežo a dopĺňa, že popri nízkej dôvere v inštitúcie možno badať zmeny aj v medziľudskej dôvere. Mnohí autori označujú dnešnú dobu ako postfaktuálnu. Dôveryhodnosť autorít z oblastí ako zdravotníctvo, financie, politika, diplomacia či náboženstvo sa často spochybňujú dezinformáciami a neoverenými konšpiračnými teóriami. „Na druhej strane často vkladáme dôveru do rúk ľuďom ponúkajúcim príliš jednoduché riešenia na príliš zložité problémy,“ opisuje M. Grežo.

Autorský kolektív sa v monografii snaží odpovedať na mnohé aktuálne otázky: ako sa formuje medziľudská a inštitucionálna dôvera, prečo sú niektorí z nás dôverčivejší než ostatní, aký je rozdiel medzi vnímanou dôveryhodnosťou druhej osoby, zámerom dôverovať jej a dôverujúcim správaním, prečo máme tendenciu dôverovať nám podobným ľuďom a upodozrievať cudzincov alebo čo sa deje so spoločnosťou, ak dlhodobo nedôveruje svojim lídrom a inštitúciám. Na tieto aj ďalšie otázky dôvery nazerajú najmä zo sociologického a psychologického hľadiska.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články