Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – prof. Olwyn Byron

20. 1. 2021 | zhliadnuté 471-krát

Prednáška prof. Olwyn Byronovej z Univerzity v Glasgowe vo Veľkej Británii pod názvom „The role of AUC and SAXS: Understanding the structural basis for bacterial virulence factor function“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať dňa 21. januára o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Prednášajúca profesorka Olwyn Byron je profesorkou v odbore biofyzika a zaoberá sa vedami o živej prírode, najmä infekčnou biológiou.

Profesorka Olwyn Byron sa špecializuje na pochopenie správania sa biologických makromolekúl a ich komplexov v roztoku. Tieto formy molekúl sleduje využitím mnohých biofyzikálnych techník ako napríklad: analytická ultracentrifugácia (AUC), rozptyl röntgenového žiarenia v malom uhle (SAXS), rozptyl neutrónov v malom uhle (SANS) alebo hydrodynamické modelovanie pomocou guľôčok (HBM). Expertízu v týchto metodológiách ponúka jej tím aj iným laboratóriám po svete. Posledná štúdia ukázala, aká môže byť dôležitá úloha AUC a SAXS pri skúmaní štruktúrnych základov funkcie faktora bakteriálnej virulencie.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková

Súvisiace články