Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – Dr. Jacob Bauer

13. 1. 2021 | videné 726-krát

Prednáška Dr. Jacoba Bauera z Ústavu molekulárnej biológie SAV pod názvom „Normal mode analysis (NMA): Application to protein structure studies“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať 14. januára o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Prvým tohtoročným prednášajúcim je Dr. Jacob Bauer, kolega z Ústavu molekulárnej biológie SAV a téma tohto seminára je "Normal mode analysis and its application to protein structure studies". Prednáška Dr. Bauera poskytne prehľad aplikácií výpočtovej metódy, tzv. Normal Mode Analysis (NMA), ktorú je možné použiť na opísanie flexibilných stavov prístupných pre proteín v tzv. rovnovážnej polohe. Ukázalo sa, že tieto stavy proteínov majú funkčný význam. NMA je pravdepodobne najmenej výpočtovo nákladná metóda na štúdium dynamiky makromolekúl a vďaka pokroku v oblasti výpočtovej techniky a algoritmov na tento výpočet sa za posledných 20 rokov stala takmer triviálnou pre všetky systémy okrem tých najväčších.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články