Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

V priebehu roka 2020 sa podarilo pripraviť pomerne rozsiahlu terminologickú zbierku bezprostredne súvisiacu s novým kmeňom koronavírusu

Terminológia epidemiológie a imunológie ako reakcia na celosvetovú pandémiu

30. 12. 2020 | videné 1109-krát

V rámci projektu Slovenskej terminologickej databázy (STD), ktorá sa v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV buduje od roku 2005, sa v priebehu roka 2020 podarilo pripraviť pomerne rozsiahlu terminologickú zbierku bezprostredne súvisiacu s novým kmeňom koronavírusu, ktorý spôsobuje infekčné ochorenie COVID-19.

V snahe nevymedziť túto problematiku príliš úzko sa táto zbierka nazýva Epidemiológia a imunológia, pretože zahŕňa aj príbuzné oblasti mikrobiológie, chémie, biochémie, farmakológie, ale aj štatistiky a demografie.

Tvorcovia vychádzali zo zahraničných terminologických databáz a menších zahraničných glosárov, ktoré boli zverejnené online na sklonku jari 2020, ale najmä z rozsiahlej 16-zväzkovej Encyklopédie medicíny, ktorá vychádzala v 90. rokoch 20. storočia pod vedením O. Kadleca, a z Velkého lékařského slovníka, dostupného online. Zároveň sa pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV podarilo získať súhlas autoriek M. Neuschlovej, E. Novákovej a J. Kompaníkovej z Jesseniovej lekárskej fakulty UK so zahrnutím ich diela s názvom Abeceda imunológie – terminologický slovník (2016) do pripravovanej terminologickej zbierky, vďaka čomu sa rozrástla na vyše 700 terminologických záznamov, resp. hesiel. Táto zbierka, ktorú ešte čaká finálna revízia odborníkov z oblasti epidemiológie a imunológie, je dostupná TU.

V súlade s koncepciou STD sa pri zaradení konkrétneho termínu do databázy musí pridať jeho definícia a jej zdroj, a takisto sa v záhlaví hesla objavuje informácia o výskyte a používaní daného termínu – napríklad či ide o odporúčaný, legislatívny, prípadne zastaraný termín, alebo naopak o neologizmus. Okrem týchto základných, kľúčových informácií môže terminologický záznam STD obsahovať synonymá, príbuzné termíny, kontexty, poznámky a tiež cudzojazyčné ekvivalenty.

STD sa priebežne aktualizuje a dopĺňa o nové termíny, v súčasnosti (december 2020) obsahuje vyše 15 000 terminologických hesiel zaradených do 22 odborných oblastí (napr. tu figuruje astronómia, fyzika, medicína, marketing či vulkanológia).

Text: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Foto: Mauro Rodrigues/Adobe 

Súvisiace články