Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nová publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek

Kniha pre celú rodinu – Slovenčina na každý deň

29. 12. 2020 | videné 1058-krát

Je pravdepodobné, že tento rok počas sviatočných dní trávime doma v úzkom kruhu skutočne len tých najbližších viac času ako zvyčajne. Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu autoriek v zložení Denisa Dovičovičová, Silvia Duchková, Dana Guričanová, Katarína Kálmánová a Iveta Vančová z oddelenia jazykovej kultúry a terminológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorá sa v týchto dňoch odovzdáva do tlače, by mohla byť zaujímavým čítaním a vhodným námetom na poučnú zábavu nielen počas dlhých zimných večerov pre dospelých aj pre školopovinné deti.

Množstvo rád a odporúčaní týkajúcich sa používania spisovného jazyka – od pravopisu cez tvaroslovie, vetnú skladbu, slovnú zásobu až po výslovnosť – doplnili autorky o testy, takže čitatelia majú možnosť overiť si vedomosti zo slovenčiny aj to, či knihu čítali pozorne. Rodičia s môžu deťmi stráviť príjemné chvíle riešením otázok zo slovenského jazyka a tešiť sa z poznania, že jeho ovládanie nie je nedosiahnuteľné.

Ponúkané rady a odporúčania sú spracované používateľsky prívetivým spôsobom, prístupne, text je členený tak, aby si čitateľ na prvý pohľad všimol dôležité informácie a aby príspevky s podobnou problematikou našiel na jednom mieste.

Autorky na základe bohatých skúseností s jazykovoporadenskou činnosťou zaradili do publikácie aktuálne témy, ktoré dlhodobo či v poslednom čase zaujímajú používateľov jazyka.

Publikácia Slovenčina na každý deň môže byť príjemným spoločníkom pre milovníkov slovenčiny a možno aj pre tých, ktorí sa nimi vďaka nej stanú.

Text: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Súvisiace články