Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predná strana publikácie

Etnologička Tatiana Zachar Podolinská predstavuje unikátnu publikáciu

14. 12. 2020 | videné 1006-krát

Na základe svojho viacročného výskumu religiozity vo viacerých lokalitách na Slovensku, autorka publikácie Mariánska oddanosť medzi Rómami na Slovensku Tatiana Zachar Podolinska prináša plastický obraz o mariánskej úcte medzi Rómami na Slovensku. Na pozadí celkového obrazu mariánskej zbožnosti v modernom a postmodernom svete autorka predstavuje Pannu Máriu ako hovorkyňu a bojovníčku za práva prehliadaných a utláčaných ľudí, žijúcich na reálnej alebo symbolickej periférii majoritných spoločností – pričom poukazuje na jej inkulturované a etnizované, t. j. etnickými skupinami a národmi preložené a etnicky „dokolorané“ podoby. 

Autorka odhaľuje, ako postmoderná úcta k Panne Márii na jednej strane predstavuje pokračovanie tradičnej kresťanskej úcty k Matke Božej (vo všetkých jej základných elementoch). Na druhej strane je však konštantne kreatívne prepisovaná a vteľovaná do celkom nového jazyka moderného sveta i postmodernej religiozity a spirituality. Podľa autorky Panna Mária v 20. storočí v podstate kolonizovala svet, čím podstatne prispela k jeho christianizácii. Kým ostatné formy kresťanskej religiozity modernizáciou akoby strácali na sile (slovami Maxa Webera moderný svet sa „odkúzľuje“), Panna Mária nikdy neprestala svojimi zázrakmi a zjaveniami vytrvalo „okúzľovať“ svet, a tak sýtiť hlad ľudí a národov po vypočutí. 

Autorka ukazuje, ako je Mariánska úcta úspešným prejavom vzdorovania viery voči sekularizácii, čo sa okrem iného prejavuje úspešným zmiešavaním predmoderných a ultramoderných prvkov viery a praktizovania spolu so živými formami ľudovej religiozity a „pop kresťanstva“. V 21. storočí sa tento religiózno-spirituálny koktail ukazuje ako mimoriadne žiadaný a atraktívny spirituálny artikel. Postmoderná Panna Mária sa tak významným spôsobom podieľa na svetovom spirituálnom turizme a zásadne tiež ovplyvňuje trh so spirituálnymi službami a komoditami.

Autorka ukazuje, ako sa z Panny Márie v 20. a 21. storočí stáva hlas periférnych etnických skupín a národov. V kontexte rómskych skupín v rôznych lokalitách na Slovensku autorka odhaľuje, ako prostredníctvom Panny Márie úspešne bojujú s marginalitou, vytvárajúc si pomyselné ostrovy s významovými miestami stredu vo vlastných komunitách. Na základe etnografických výskumov autorka približuje etnizované a inkulturované formy Panny Márie – tzv. Čokoládové Márie – t. j. Márie s rómskou tvárou a rómskym srdcom, ktoré pozorne počúvajú a plnia prosby rómskych veriacich bez ohľadu na miesto a čas, priamo uprostred domácností, bez zbytočného súdenia a mentorovania. Autorka tak predstavuje „Čokoládovú“ Pannu Máriu ako potenciálne jednu z možností pre slovenských Rómov na ich pomyslenej ceste „z periférie do stredu“.

Text: Tatiana Zachar Podolinská, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Súvisiace články