Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Národné kompetenčné centrum pre HPC na ITAPE

11. 12. 2020 | zhliadnuté 368-krát

V dňoch od 7. do 9. decembra sa v Bratislave konal už 19. ročník najväčšej IT konferencie na Slovensku – ITAPA. Projekt EuroCC a Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné výpočty na tomto medzinárodnom kongrese predstavil Lukáš Demovič, riaditeľ Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV) a predseda správnej rady Národného superpočítačového centra (NSCC).

Počas svojej prednášky L. Demovič priblížil účastníkom projekt EuroCC a jeho ciele a zdôraznil aj dôležitosť superpočítačov pre rozvoj inovácií na Slovensku a ich nevyhnutnosť pri digitalizácii a transformácii priemyslu. Práve prostredníctvom služieb, ktoré NSCC pre HPC (High Performance Computing) na Slovensku poskytuje, môžu podniky, ale aj subjekty z akademického prostredia a štátnej správy, začať využívať nástroje HPC, umelej inteligencie, HPDA (High Performance Data Analytics) a strojového učenia.

O význame základného a aplikovaného výskumu v rámci transformácie slovenského priemyslu debatoval L. Demovič v diskusnom paneli s ďalšími účastníkmi, vrátane podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Slovenskej republiky Richarda Sulíka.

Sme presvedčení, že projekt EuroCC pomôže slovenským subjektom prekonávať bariéry pri informatizácii a digitalizácii a bude sa významne podieľať na vzdelávaní a zvyšovaní kompetencií v oblasti HPC na Slovensku.

Text: Halyna Hyryavets, Centrum spoločných činností SAV

Foto: Michal Kadúc, CSČ SAV a ITAPA