Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Mapka škôl, kam sa rozposlal Vedecký kuriér: modrú značku má Vedecký kuriér – fyzika, červenú botanika a  zelenou značkou je označený Vedecký kuriér – výskumníci

Do kvízu sa zapojili stovky nadšencov, Vedecký kuriér doniesol balíčky do takmer 400 škôl

9. 12. 2020 | zhliadnuté 1134-krát

Slovenská akadémia vied pripravila tento rok počas Noci výskumníkov pre všetkých vedychtivých kvízy z rôznych vedných oblastí. Najpopulárnejší zo všetkých bol geografický kvíz, do ktorého sa zapojilo 128 účastníkov. Celkovo sme zaznamenali 638 odoslaných kvízov. Nemenej populárny bol počas tohtoročnej vedeckej noci aj Vedecký kuriér. O jeho balíčky prejavilo záujem takmer 400 slovenských škôl.

Pre Noc výskumníkov 2020 vedci SAV vypracovali 15 kvízov s dvadsiatimi otázkami v každej z oblastí archeológie, architektúry, astronómie, botaniky, fyziky, geografie, histórie, chémie, informatiky, jazykovedy, liekov, mediálnej gramotnosti, neurobiológie, polymérov a plastov, psychológie. Súťažiaci si mohli vybrať z troch možností odpovede, kto mal najviac správnych odpovedí, vyhral. V prípade rovnosti bodov rozhodol žreb. Najviac správnych odpovedí mal chemický kvíz – dvadsaťbodovú hodnotu, plný počet bodov, dosiahlo 17 účastníkov kvízu zo 45 zúčastnených.

Každý kvíz už má svojho víťaza. Pätnásť výhercov dostalo mail, v ktorom si každý našiel špeciálny kód a pokyny, ako a kde si môže prevziať cenu – nákup v hodnote 100 eur vo vydavateľstve VEDA, buď v predajni na Štefánikovej 3 v Bratislave, alebo online. Víťazom blahoželáme, ale gratulujeme aj tým, ktorí neváhali a vyskúšali si svoje vedomosti.

Ďalšou aktivitou, ktorou sa SAV zapojila tento rok do Noci výskumníkov, bol Vedecký kuriér. Jeho cieľom bolo ukázať žiakom, že aj vedecké pokusy môžu mať svoje čaro, a tiež ich nadchnúť pre vedu a objavovanie. Vedecké balíčky tvorili tri vedecké sety: Vedecký kuriér fyzika, biológia adresovaný pre druhý stupeň základných škôl a Vedecký kuriér Výskumníci (vedecká hra) určený pre základné aj osemročné gymnáziá. „Vedecký set fyzika umožní žiakom spolu s učiteľom rozlúštiť tajomstvá magnetizmu a tepelnej vodivosti rôznych látok. Druhá časť vedeckého setu obsahuje experimentálne pomôcky na pokusy s kvapalinami zamerané na názornú ukážku a vysvetlenie hustoty materiálov," vysvetľuje Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, ktorý sám jeden z vedeckých balíčkov v online prenose rozbalil a spolu so svojimi deťmi ukazoval pokusy zamerané na magnetizmus či meranie hustoty kvapaliny. Fyzikálny kuriér sa rozoslal na zhruba 250 škôl v rámci celého Slovenska. Vedecký kuriér Biológia sa skladá z pomôcok na extrakciu vlastnej DNA, ktorú si môžu učitelia spraviť so žiakmi. V rámci druhého pokusu sa dajú kultivovať baktérie použitím živnej pôdy a Petriho misiek. Vedecká hra Výskumníci v rámci tretieho Vedeckého kuriéra je inšpirovaná ´životom´. „V hre sa traja až siedmi hráči dostanú do úlohy riaditeľov, ktorí sa snažia dostať svoj výskumný ústav medzi vedeckú špičku. Základom úspechu je dobrý výskum, budovanie výborného výskumného ústavu sa však nezaobíde bez skúsených ľudí, dobrých nástrojov, komunikácie a spolupráce. Táto hra umožní žiakom rozvíjať strategické a taktické myslenie a ukáže im, čím všetkým žije veda," objasňuje vedec SAV.

Balíčky sa v rámci Vedeckého kuriéra distribuovali prihláseným zhruba 400 školám – základným i osemročným gymnáziám – počas novembra. Vzhľadom na to, že na školách je dištančná výučba, učitelia si balíčky vyskúšajú so svojimi žiakmi po obnovení prezenčnej výučby na školách. „Je potrebné, aby bol pre žiakov vytvorený priestor a dostatok príležitostí riešiť tvorivé, projektové a výskumné úlohy. Aj vďaka Vedeckému kuriérovi môžeme zlepšiť úroveň prírodovednej gramotnosti na našej škole. Ešte raz veľká vďaka,“ odkazuje vedcom učiteľka základnej školy v Prešove, kam tiež dorazil Vedecký kuriér.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Nosko a Európska noc výskumníkov

Súvisiace články