Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Mária Zentková z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach odhalila tajomstvá magnetizmu 2. A triede zo ZŠ Nižná brána v Kežmarku

Košickí vedci prednášali zo svojich pracovní do celého Slovenska

30. 11. 2020 | videné 1117-krát

Kým vlani počas Európskej noci výskumníkov praskalo Obchodné centrum Atrium-Optima v Košiciach vo švíkoch, tento rok boli podmienky kontaktu vedcov a záujemcov o ich vedomosti a zručnosti pre pandemické obmedzenia diametrálne odlišné.  Prednášajúci vedci využili možnosti online priestoru: oni boli v Košiciach, ich poslucháči na kilometre vzdialení.

Záujem bol o historikov i psychológov zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v Košiciach, ktorých požiadali o prednášky viaceré školy. Gymnázium na Bílikovej ulici v Bratislave prejavilo záujem o porovnanie súčasnosti i minulosti vzdelávania a prednášku Ako sa vyučovalo na stredných školách v období socializmu v podaní doc. PhDr. Sone Gabzdilovej, CSc., i o vysoko aktuálnu tému Rasizmus vo svete a u nás, ktorému sa vo svojom výskume venuje aj Mgr. Ondrej Ficeri, PhD. O výklad historikov bol veľký záujem, vo svojej skromnej pracovni v Košiciach zaregistrovali online pripojenie sa vyše 150 študentov zo siedmich tried. „Kolegyňa, docentka Gabzdilová doslova zahviezdila, pútavo rozprávala o svojich zážitkoch s rokom 1968 počas štúdia. Súčasní gymnazisti, ktorí vtedy ešte neboli na svete, sa zaujímali o mnohé detaily. Na mňa mali trefné otázky o súčasnom dianí vo svete a musím povedať, že išlo o naozaj veľmi inteligentných a rozhľadených študentov,“ podelil sa o dobrý pocit z novej formy Noci výskumníkov Ondrej Ficeri.

Aj ich mladšia kolegyňa, doktorandka – psychologička Mgr. Dominika Havrilová bola v spojení so školákmi z hlavného mesta SR, konkrétne s piatakmi zo Spojenej školy Novohradská v Bratislave. Na žiadosť ich pedagógov si pripravila prezentáciu Vyznáš sa v psychológii?  Pripravila aj test, ktorého súčasťou boli otázky na ich postoje a spôsoby riešenia rôznych životných situácií. „Prekvapila ma vyspelosť týchto detí, ako aj množstvo otázok, ktoré mi kládli,“ zhodnotila D. Havrilová.

O fyzičke RNDr. Márii Zentkovej, CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach je všeobecne známe, že v popularizačnej aktivite uprednostňuje deti a že to s nimi vie. Najlepším dôkazom sú obľúbené vedecké brlohy, ktoré pre ne vymyslela pred ôsmimi rokmi. Na niektorých sa zúčastnila ako pedagogička, neskôr aj ako lektorka Mgr. Janka Šišková zo Základnej školy a materskej školy, Nižná brána v Kežmarku, ktorá prihlásila svoju 2. A triedu aj do programu Spoznaj svojho vedca. Mária Zentková virtuálne naučila druhákov veľa nového o magnetoch, ktorým sa venuje vo svojom vedeckom výskume. „Úžasne pútavo rozprávala mojim druháčikom, oni chvíľami hádam ani nedýchali. Mali sme veľa zaujímavých otázok, na ktoré už poznáme odpovede. Aj takto možno začať rozvíjať lásku k prírodným vedám,“ pochvaľuje si výnimočný deň Janka Šišková. Jej žiaci sa tiež chceli zapojiť do výtvarnej súťaže Nakresli slovenského vedca a rozhodli sa, že ich vedec bude Mária Zentková. „A tak mám niekoľko krásnych portrétov, ktoré si zavesím vo svojom laboratóriu,“ ocenila úsilie budúcich vedátorov mentorka vedeckých brlohov Mária Zentková z Košíc.

Spracovala: Katarína Čižmáriková

Foto: archív Janky Šiškovej

Súvisiace články