Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Online konferencia Kazateľstvo v kríze sa uskutoční v dňoch 30. novembra a 1. decembra

Kazateľstvo v čase krízy

26. 11. 2020 | videné 871-krát

Jednu zo spoločných výskumných tém partnerských pracovísk Ústavu slovenskej literatúry SAV a Ústavu pro českou literatúru AV ČR, v. v. i., predstavuje kazateľská literatúra. Prvý publikačný výstup tejto spolupráce predstavuje kolektívna monografia Z dejín kázňovej prózy, ktorá vyšla minulý rok vo vydavateľstve Veda. Publikácia zakladajúca nový knižný rad je sumou odborovo rôznorodých pohľadov do dejín kazateľstva (literárna história, dejiny kultúry, teológia, lingvistika).

Tohtoročné skúsenosti s koronovírusovou epidémiou, ktoré poznamenali aj vedeckú prácu a komunikáciu v akademickej obci i mimo nej, dali podnet na usporiadanie online konferencie Kazateľstvo v kríze, ktorá sa uskutoční v dňoch 30. novembra a 1. decembra pod organizačným vedením Eriky Brtáňovej a Daniela Soukupa. V rámci štyroch tematických blokov (Kazateľstvo ako pomoc duchovných krízach, Kazateľstvo v čase náboženských konfliktoch, Kazateľstvo v čase katastrofKazateľstvo v čase spoločenských zmien) bude sedemnásť odborníkov pôsobiacich v slovenských, českých a poľských vedeckých a univerzitných inštitúciách diskutovať, aké stanoviská ku konkrétnym krízovým situáciám zaujali kazatelia najrôznejších denominácií a náboženských komunít v minulých storočiach. Predmetom vedeckej rozpravy bude tiež rétorická stratégia kazateľov a aplikovanie umeleckých prostriedkov v kázňovej próze. 

Záujemcovia o konferenciu sa môžu prihlásiť na mailovej adrese erika.brtanova@savba.sk.

Text: Erika Brtáňová, Ústav slovenskej literatúry SAV

Foto: archív USlL SAV

Súvisiace články