Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Miera depresívneho prežívanie pandémie

Mladí stále prežívajú pandémiu ťažšie

26. 11. 2020 | zhliadnuté 1022-krát

Pandémia ochorenia COVID-19 a následné bezpečnostné opatrenia, ktoré obmedzujú sociálny kontakt ľudí, majú vplyv na psychický stav ľudí. Podľa kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje SAV, MNFORCE a Seesame, najviac stresu či depresívneho prežívania zažívajú mladí do 40 rokov.

Rovnako ako v máji, sociálna izolácia, ale aj obavy zo šíriaceho sa koronavírusu ovplyvňujú najmä mladé vekové skupiny. Kým 15 percent respondentov do 30 rokov a 16 percent respondentov do 40 rokov prežíva stres väčšinu času, nad 60 rokov len sedem percent respondentov.

„Čím sú ľudia starší, tým lepšie sa vedia adaptovať na každodenné stresové situácie, a teda tým lepšie dokážu zvládať aj stres spojený so sociálnou izoláciou, karanténou či inými obmedzeniami spojenými s pandémiou koronavírusu,“ hovorí Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. „Rovnaké pozorovania prinášajú aj zahraničné výskumy, ktoré poukazujú na to, že mladší jedinci počas rôznych pandémií uvádzajú vyššiu úroveň stresu, depresie či úzkosti.“

Respondenti, ktorí sa cítia veľmi ohrození aktuálnou epidémiou koronavírusu, viac prežívajú stres, to znamená, že sú častejšie nervózni a v sociálnych situáciách reagujú prehnane. Podľa prieskumu viac ako pätina respondentov, ktorí sa cítia veľmi ohrození epidémiou koronavírusu, zažíva stres väčšinu času. Naopak respondenti, ktorí sa vôbec necítia ohrození, prežívajú stres v oveľa menšej miere, iba 12 percent z nich zažíva stres väčšinu času.

Podobne ako pri strese aj depresívne prežívanie je viac typické pre mladšie generácie.

Až pätina respondentov do 30 rokov väčšinu času zažíva depresívne pocity, vekom toto percento mierne klesá a vo vekovej skupine nad 60 rokov depresívne pocity zažíva len 13,8 percenta respondentov, ktorí sa väčšinu času cítia smutne, skľúčene a málo prežívajú pozitívne pocity.

Respondenti, ktorí sa cítia ohrození, tiež častejšie prežívajú smútok a skľúčenosť a menej často prežívajú pozitívne pocity, čo sa spája s celkovým depresívnym prežívaním; 28,8 percenta opýtaných, ktorí sa cítia veľmi ohrození epidémiou koronavírusu, zažívajú väčšinu času depresívne pocity. Naopak respondenti, ktorí sa vôbec necítia ohrození, zažívajú len v 16,7 percenta prípadov väčšinu času depresívne pocity a až v 58,3 percenta ich vôbec nezažívajú.

Vybrané dáta z prieskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Spracovala: Michaela Lukovičová, Seesame

Súvisiace články