Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Časopis Mladá tvorba bol jednou z najvýznamnejších platforiem podnecujúcich vývin slovenskej literatúry po období stagnácie v 50. rokoch 20. storočia

Online prednáška o vzniku časopisu Mladá tvorba

24. 11. 2020 | videné 731-krát

Ústav svetovej literatúry SAV pozýva na online prednášku, ktorá sa viaže k vzniku časopisu Mladá tvorba (1956 – 1970) a na ktorej Mgr. Igor Tyšš, PhD., z Ústavu svetovej literatúry SAV predstaví tento legendárny mesačník pre kultúru, literatúru a život ako jednu z najvýznamnejších platforiem podnecujúcich vývin slovenskej literatúry po období stagnácie v 50. rokoch 20. storočia. Uskutoční sa v stredu 25. novembra o 10. h.

Po XX. zjazde komunistickej strany ZSSR v roku 1956 sa situácia v spoločnosti začala mierne uvoľňovať. Ľady sa pohli aj v literárnom živote na Slovensku a práve vtedy vznikol spomínaný časopis Mladá tvorba (1956 – 1970). „Vzhľadom na faktickú absenciu iných adekvátnych časopisov však dlhý čas (de facto do roku 1966) suploval aj úlohy časopisu monitorujúceho dianie v svetovej literatúre. Poskytoval preto miesto prekladom a realizačné pole začínajúcim prekladateľom. Už len preto je nutné náležite doceniť jeho význam aj v dejinách prekladu na Slovensku,“ hovorí Jana Cviková z Ústavu svetovej literatúry SAV.

Igor Tyšš sa vo svojej prednáške pokúsi ukázať možnosti, ktoré tento materiál z mikrodejín slovenskej kultúry ponúka na komplexnejšie pochopenie a často problematickejšie uchopenie dejín prekladu ako súčasti dejín kultúrneho priestoru. Vedec v prednáške tiež naznačí niektoré metodologické súvislosti historiografie prekladu, ktoré vyplývajú z jej zákonitej inklúzie do takzvaných veľkých dejín (politiky, spoločnosti a kultúry), čo zákonite znamená reflexiu dejín prekladu vo vzťahu k prekladu v dejinách.

Záujemcovia o prednášku aj z externého prostredia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese robert.gafrik@savba.sk.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: archív ÚSvL SAV

Súvisiace články