Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nóvum monografie podľa Miroslava Londáka spočíva v tom, že táto kniha sa nesústreďuje len na to obdobie, ktoré nasledovalo po januári 1968

Vyšla monografia Rok 1968 – 50 rokov...

20. 11. 2020 | videné 1135-krát

Vydavateľstvo SAV Veda vydalo v týchto dňoch kolektívnu monografiu Historického ústavu SAV s názvom Rok 1968 – 50 rokov... Ide o dielo medzinárodného kolektívu spoločensko-vedných odborníkov nielen zo Slovenska, Českej republiky, no i z Francúzska, Maďarska, Ruskej federácie, Poľska, Bulharska i Srbska.

„Chceli sme s odstupom piatich desaťročí analyzovať ten vývoj, ktorým prechádzalo Československo a Slovensko v roku 1968, identifikovať jeho korene a príčiny a zhodnotiť význam relevantných spoločenských procesov vrátane okupácie ČSSR z augusta 1968 nielen z hľadiska domáceho vývoja, no i z hľadiska ich vplyvu na ďalšie krajiny východného bloku,“ opisuje úsilie kolektívu autorov Miroslav Londák z Historického ústavu SAV.

Koncept publikácie má tri základné roviny: v prvej prináša filozofický pohľad na ten politický režim, pre ktorý sa používal dobový termín socialistický a charakterizuje príčiny jeho rozkladu. Druhá časť prináša slovenský pohľad na rok 1968, pričom nezužuje sledovanú problematiku iba na udalosti samotného roka 1968, ale zaoberá sa tiež tými národno-emancipačnými úsiliami, ktoré sa uskutočňovali v predchádzajúcom období a napokon sa pretavili do federalizácie Československa. Pohľad zvonka prináša podľa M. Londáka tretia časť, kapitoly renomovaných zahraničných odborníkov prinášajú ich dnešný pohľad na rok 1968 s odstupom päťdesiatich rokov.   

Za ostatné desaťročia, najmä po novembri 1989 vzniklo množstvo odbornej literatúry, ktorá sa zaoberá vývojom v roku 1968. Prečo by mal čitateľ siahnuť po publikácii, ktorá práve vyšla? Nóvum podľa vedúceho autorského kolektívu spočíva v tom, že táto kniha sa nesústreďuje len na to obdobie, ktoré nasledovalo po januári 1968, po nástupe A. Dubčeka do vrcholnej funkcie v KSČ, na obdobie okupácie a následného občianskeho odporu. „Korene a príčiny toho pojanuárového vývoja je potrebné hľadať v celom tom období, ktoré nasledovalo po prevzatí moci komunistami v roku 1948. V spôsobe realizácie štátoprávneho usporiadania Československa, teda tzv. asymetrického modelu, no i nie najoptimálnejšej socialistickej industrializácie Slovenska. Na druhej strane sa tiež často zabúda na význam Šikovej ekonomickej reformy, pripravovanej od roku 1963, cieľom ktorej bolo riešiť hospodárske problémy krajiny. Autori monografie tiež poukazujú na význam činnosti A. Dubčeka v tom období, ktoré predchádzalo roku 1968, “ dodáva M. Londák.

Kniha prináša i ďalšie zaujímavé súvislosti spoločenského vývoja v 60. rokoch 20. storočia, autori veria, že si nájde svojich čitateľov.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: obal knihy

Súvisiace články