Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenený Lush commended project

Úspech Dr. Heleny Kanďárovej v súťaži Lush Prize

13. 11. 2020 | videné 1269-krát

Vo februári tohto roku sa do užšieho výberu nominácií na prestížnu cenu LUSH Prize 2020 v dvoch kategóriách Veda aj Lobing dostala toxikologička Dr. Helena Kanďárová, ERT, z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

V kategórii Veda Dr. Kanďárovú nominovali ako členku tímového projektu vývoja a validácie in vitro protokolu pre testovanie podkožnej dráždivosti zdravotníckych pomôcok s použitím rekonštituovaných tkanivových modelov (Kandarova et al., 2018 a De Jong et al, 2018). Tento projekt získal v rokoch 2017 a 2019 aj prestížne ocenenie od Americkej toxikologickej spoločnosti. 

Do užšieho výberu v kategórii Lobing sa Dr. Kanďárová dostala za dlhoročné aktivity v oblasti validácie a implementácie in vitro metód do regulatívnej toxikológie, ako aj za presadzovanie princípov 3R vo vede a výskume doma aj v zahraničí (3R = „Reduction, Refinement and Replacement“ – zníženie počtu zvierat v postupoch, zjemnenie metód a nahradenie experimentálnych zvierat vo výskume). Odborná porota po semifinále preklasifikovala projekt validácie do kategórie Lobing a výskumnému tímu udelila špeciálne ocenenie nefinančného charakteru (tzv. Lush commended  project). Takéto ocenenie sa udelilo doposiaľ len piatim projektom, ktoré boli hodnotené ako výnimočné spolu s hlavným ocenením.    

Dr. Kanďárová je členkou a spoluzakladateľkou Slovenskej národnej platformy pre princípy 3R, prezidentkou Európskej spoločnosti pre toxikológiu in vitro a členkou v poradných orgánov pre oblasť toxikológie doma aj vo svete. V roku 2017 bola prezidentkou európskeho kongresu toxikológov EUROTOX v Bratislave. V roku 2020 bola finalistkou L’Oréal-UNESCO For Women in Science, Slovakia – Talents program 2020 v kategórii nad 35 rokov.

O Lush Prize

Ocenenie Lush Prize sa udeľuje za iniciatívy, ktoré smerujú k náhrade testov na zvieratách, najmä v oblasti toxikológie. Ceny v celkovej hodnote 250 000 libier sa udeľujú v piatich oblastiach: Lobing, Tréning, Verejné povedomie, Veda a Mladí vedci. Vedci zo Slovenskej republiky sa dostali do užšieho výberu už v rokoch 2016 (Ing. Alžbeta Líšková – nominácia v kategórii Mladý vedec a v roku 2018 – nominácia spoločnosti MatTek IVLSL v kategórii Tréning).

Text: Marta Prnová, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV

Foto: archív SAV

Súvisiace články