Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – Dr. Saha

10. 11. 2020 | zhliadnuté 514-krát

Prednáška Dr. Shambaditya Saha z Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciennces pod názvom „A role of complex composition in biomolecular condensates“ zo série prednášok Seminar Speaker Series projektu CAPSID sa bude konať 12. novembra 2020 o 14. hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Témou seminára budú Biomolekulárne fázové premeny a ich úloha v molekulárnych komplexoch, kde vás doktor Saha z Inštitútu molekulárnych biotechnológií (IMBA) Rakúskej akadémie vied uvedie do skúmania základných aspektov vnútrobunkovej organizácie, konkrétne predstaví kompartmentalizáciu nezávislú od lipidových membrán. 

Kanonické bunkové kompartmenty sú zvyčajne uzavreté v lipidových membránach, ale nedávne objavy naznačujú, že množstvo bunkových kompartmentov sa vytvára nezávisle od hraníc membrány a to separáciou fáz kvapalina-kvapalina. 

Dr. Saha a jeho vedecký tím na IMBA sa snažia pochopiť, ako sa tieto 'tekutine podobné' bunkové kompartmenty zostavujú a ako dokážu vykonávať odlišné bunkové funkcie. 

Výskum v jeho vedeckej skupine je multidisciplinárny – kombinuje biochémiu, biofyziku, štrukturálnu biológiu, in vitro rekonštitúciu a štúdie in vivo na C. elegans.

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registráciu nájdete na webovej stránke projektu

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články