Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Monografia Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar

Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar

2. 11. 2020 | videné 968-krát

Vedecká monografia Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar sa venuje vybraným dielam súčasnej egyptskej literatúry a spôsobom, akými reflektujú aktuálnu spoločenskú, politickú a kultúrnu situáciu, predovšetkým revolučné udalosti známe ako Arabská jar. 

Okrem analýzy literárnych textov sa do popredia dostávajú špecifické témy objavujúce sa v súčasnej tvorbe, ako generačná priepasť, odcudzenie, kolektívna trauma, cenzúra a nové literárne žánre. Pozornosť zameriava predovšetkým na literárne vyobrazenie životných skúseností a problémov mladej egyptskej generácie, ktorá mala zásadný podiel na vypuknutí protestov v roku 2011. Usiluje sa tiež o zobrazenie mechanizmov literárnej cenzúry a analyzuje jej vplyv na vývoj a charakter súčasnej literárnej tvorby.

Osobitný priestor je venovaný pomerne novému žánru v egyptskej literatúre – dystópii. Práve tá sa pre vykreslenie temnej budúcnosti zvykne v arabskom prostredí často spájať s udalosťami Arabskej jari. Súčasťou publikácie je aj malá antológia tvorby súčasných egyptských autorov a autoriek, ktorých úryvky z diel sa v slovenskom preklade objavujú po prvý raz.

Monografia je určená predovšetkým odborníkom z akademickej obce, cenné informácie si v nej však nájdu bezpochyby aj študenti a vďaka prekladovým ukážkam tiež záujemcovia o aktuálnu literárnu tvorbu zo širokej verejnosti.

Publikácia dostupná na e-shope vydavateľstva VEDA.

Text: Katarína Bešková, Ústav orientalistiky SAV

Súvisiace články