Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

On-line prednáška poprednej americkej muzikologičky prof. Barbary Haggh-Huglo z Univerzity v Marylande (USA)

Cyklus prednášok v rámci projektu Early Music in Central Europe

19. 10. 2020 | videné 824-krát

Ústav hudobnej vedy SAV otvára sériu on-line vedeckých prednášok v rámci nového medzinárodného projektu  Early Music in Central Europe: Local Elements – Transregional Connections – International Research (EMCE). Projekt koordinujú tri vedecko-výskumné inštitúcie na základne podpísanej dohody o vzájomnej spolupráci: okrem Ústavu hudobnej vedy SAV aj Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (Praha, Česká republika) a Ústav hudobnej vedy Centra humanitných vied (Budapešť, Maďarsko).

Dňa 21. októbra 2020 o 17:00 (CET) sa uskutoční prvá on-line prednáška poprednej americkej muzikologičky prof. Barbary Haggh-Huglo z Univerzity v Marylande (USA) na tému From Wombs to Worship: Three Mothers – Anne, Elizabeth, and Mary – in the Liturgies of Prague and Cambrai. Prof. Haggh-Huglo sa špecializuje na stredovekú a renesančnú hudbu, stredoveké notácie, hudobnú teóriu a hudobnú kultúru v európskych mestách raného novoveku a na pramene stredovekej kultúry. Výskumné cesty ju zaviedli do väčšiny významných knižníc a archívov v Európe, USA a v poslednom období aj v Mexiku. Publikovala viac ako 100 štúdií a monografií, ktoré sú výsledkom riešenia grantov Fulbright-Hays Foundation, ACLS, American Philosophical Society, British Academy, IREX, Katholieke Universiteit Leuven, Leverhulme Foundation, NEH, Université Libre de Bruxelles, Région Poitou-Charente (konaných na Center d'études supérieures de civilization médiévale vo francúzskom Poitiers), Yale University Institute of Sacred Music a Renaissance Society of America.

Hlavným zámerom trojročného projektu EMCE je príprava, koordinácia a uskutočnenie cyklu on-line prednášok, ktoré sa budú venovať hudobnej kultúre obdobia stredoveku a renesancie. Cieľom projektu je prezentácia najnovších výsledkov výskumu hudobných rukopisov a repertoáru stredovekej a renesančnej hudby strednej Európy, s ťažiskom na vybraných stredoeurópskych regiónoch. Projekt predpokladá sieťovanie výskumu a podporu transferu vedeckých informácií a metodiky spracovania rukopisov (štúdie, monografie, edície, vedecké databázy atď.). Jeho ťažiskom budú prednášky z historickej muzikológie, ale aj interdisciplinárne prednášky z oblasti kodikológie, paleografie, histórie, dejín výtvarného umenia, liturgiky a digital humanities (so zahrnutím aktuálnych výsledkov prípravy a tvorby národných databáz). Predpokladá sa aktívna spolupráca s ďalšími inštitúciami , ktoré vlastnia významný hudobný materiál. Cyklus prednášok je určený pre vedecké inštitúcie a školy s cieľom zabezpečiť transfer aktuálnych informácií o výsledkoch základného výskumu hudby stredoveku a renesancie v strednej Európy pre záujemcov z USA, Kanady, Veľkej Británie a Austrálie, ale aj z ďalších regiónov Európy.

Frekvencia on-line prednášok bude trikrát ročne, vždy v stredu, o 17:00 (CET).

Medzinárodný projekt s cyklom prednášok EMCE vznikol na báze národných projektov Českej republiky, Slovenska a Maďarska:

•     Old Myths, New Facts: Czech Lands in Centre of 15th Century Music Developments (GAČR EXPRO 19-28306X, 2019-2023), zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD.

•      CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy (APVV-19-0043, 2020-2024), zodpovedná riešiteľka: PhDr. Eva Veselovská, PhD.

•      MOMENTUM – Digital Music Fragmentology (HAS, 2019 – 2023), zodpovedná riešiteľka:  Dr. Zsuzsa Czagány. 

Registrácia na online prednášku

Text: Eva Veselovská, Ústav hudobnej vedy SAV

Foto: Barbara Haggh-Huglo

Súvisiace články