Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Tamás Csanádi, laureát kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Pôsobí na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach

Spoločnosť ESET oceňovala výnimočných slovenských vedcov

15. 10. 2020 | videné 1546-krát

Aj tento rok sa vedcovi zo Slovenskej akadémie vied ušlo významné ocenenie, ktoré udeľovala  Medzinárodná komisia ESET Science Award na čele s nobelistom Kipom Thornom. V kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov si cenu odniesol Tamáš Csanádi z Ústavu materiálového výskumu SAV. Výnimočným vedcom slovenskej vedy sa stal Fedor Šimkovic. Laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg je Ivan Varga.

Cieľom ocenenia ESET Science Award je vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. Laureátov vedeckých kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov vybrala medzinárodná komisia na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria napríklad aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, komunikácia a popularizácia, spolupráca s inými vedeckými odbormi, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce na ďalšie oblasti života a aj ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov. 

Medzinárodnej komisii predsedal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku profesor Kip Thorne, ktorý ju získal ako jeden z trojice vedcov za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn. Kip Thorne je jedným z popredných svetových odborníkov na astrofyzikálne implikácie Einsteinovej teórie relativity. V súčasnosti sa aktívne venuje popularizácii vedy, vrátane písania kníh či spolupráci pri tvorbe slávneho filmu režiséra Christophera Nolana Interstellar, pri ktorom bol nielen poradca, ale aj spoluautor pôvodného konceptu filmu.

Veda a technológie založené na vedeckom výskume sú kľúčom pri riešení problémov, ako sú pandémie alebo globálne otepľovanie, môžu zachrániť svet,“ pripomenul Kip Thorne počas svojho príhovoru k vedeckej komunite na Slovensku. „Za rovnako dôležité považujem podnecovať rešpekt politikov a verejnosti k vede a k názorom vedcov. Potrebujeme tiež nové generácie svetových lídrov, ktoré budú viesť svet k zodpovedným a na vedeckých poznatkoch založených riešeniam.  Kľúčovým prínosom ocenenia ESET Science Award je práve táto inšpirácia a priblíženie významu vedy pre spoločnosť.

Ďalšími členmi komisie boli česká odborníčka na chémiu Hana Dvořáková, britská biologička Fiona Watt, nemecký fyzik Rolf-Dieter Heuer, nemecký chemik Ralf Riedel a maďarský matematik Tibor Krisztin. O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.

Stream zo slávnostného vyhlásenia je dostupný TU

Všetci laureáti, ale aj finalisti ocenenia sú príkladom toho, ako by mala vyzerať súčasná veda na Slovensku. Ich vedecká práca je prepojená na medzinárodný výskum a pozerá na problémy aj z pohľadu iných vedeckých odborov. Ich výskum tiež odpovedá na súčasné problémy, ktorým čelí slovenská či medzinárodná spoločnosť. Laureátom gratulujem a prajem im ďalšie úspechy v ich vedeckej a pedagogickej práci,“  zhodnotil Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

Fedor Šimkovic, laureát kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie tím zložený z mladých vedcov a doktorandov. V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá neutrínami, ktoré patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre. Vznikajú v jadrových reakciách na Slnku (vo hviezdach), pri zrážkach kozmického žiarenia s našou atmosférou, pri rozpade ťažkých jadier vo vnútri Zeme, ale aj v našom tele.

Tamás Csanádi, laureát kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Pracuje na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach, kde skúma deformačné správanie keramiky v mikro/nano škále s cieľom vyvinúť novú pokročilú štrukturálnu keramiku s vylepšenou plasticitou. Vďaka tomu by bola spoľahlivejšia, a tým by mohla slúžiť ako alternatíva kovov, no s vyššou teplotou topenia a lepšou tvrdosťou a pevnosťou.

Ivan Varga, laureát kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a jeho výskumný tím ako jeden z prvých na svete opísal široké lymfatické priestory v stene vajíčkovodov a výskyt špecializovaných buniek imunitného systému potláčajúcich obranné reakcie vo výstelke vajíčkovodov. Na tieto základné výskumy teraz nadväzuje a zisťuje, ako by sa dali nové poznatky využiť pri liečbe neplodnosti žien. Podarilo sa im tiež potvrdiť súvislosť medzi niektorými vrodenými chybami srdca a zmenenou mikroskopickou stavbou detskej žľazy. 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Agentúra Seesame

Súvisiace články