Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – Dr. Alex Fish

14. 10. 2020 | zhliadnuté 452-krát

Prednáška Dr. Alex Fish z Netherland Cancer Institute pod názvom „DNA mismatch repairs: K27-linked diubiquitin inhibits UCHL3 via an unusual kinetic trap“ zo série prednášok Seminar Speaker Series projektu CAPSID sa bude konať dňa 15. októbra o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Témou seminára bude oprava poškodených miest DNA. Dr. Fish to priblíži na konkrétnom príklade jeho výskumu deubikvitinázy UCHL3 a jej selektivity a regulácie K27 ubikvitínových väzieb.

Dr. Fish konkrétne participuje na výskume, pri ktorom odhalili, že K27-viazaný diubikvitín inhibuje UCHL3 cez neobvyklú kinetickú pascu.

Projekt CAPSID a jeho aktivity je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia je na webovej stránke projektu.

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články