Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na online podujatí sa zúčastní viac ako 40 sociálnych a humanitných vedcov a vedkýň z rozličných európskych i mimoeurópskych krajín

ÚEaSA SAV organizuje medzinárodnú vedeckú online konferenciu o výskume spomienok na komunizmus

12. 10. 2020 | videné 1270-krát

V dňoch 14. – 16. októbra sa v priestoroch Novej Cvernovky uskutoční výnimočné vedecké podujatie Memory of the Communist Past. Na online podujatí sa zúčastní viac ako 40 sociálnych a humanitných vedcov a vedkýň z rozličných európskych i mimoeurópskych krajín. V rámci prednášok a odborných diskusií budú prezentovať najnovšie poznatky z oblasti antropologického, etnologického či historického výskumu komunistickej minulosti v strednej a východnej Európe. Celé podujatie bude možné sledovať online v rámci živého prenosu na viacerých internetových platformách (FB, YouTube).

Vedeckú konferenciu Memory of the Communist Past organizuje projektový tím Súčasné obrazy socializmu (APVV 16 0345), ktorý tvoria odborníci a odborníčky z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prostredníctvom základného výskumu metódou oral history sa projekt sústredí na zber a analýzu životopisných rozprávaní o živote pamätníkov v období socializmu na Slovensku. Spomienky ľudí na toto kľúčové obdobie v dejinách doposiaľ významne ovplyvňuje ich súčasné hodnoty a názory. Naše poznatky o každodennom živote pred rokom 1989 však zostávajú útržkovité vzhľadom na to, že systematický kvalitatívny výskum „dedičstva socializmu“ na Slovensku doposiaľ absentoval.

Aktuálnosť témy a „hlad” po ďalšom bádaní potvrdil aj veľký záujem výskumníkov a výskumníčok o účasť na konferencii. Viac ako 35 príspevkov budú prezentovať v 12 paneloch a po každom bude nasledovať moderovaná diskusia. Online diváci môžu posielať svoje otázky naživo prostredníctvom platformy Slido. Úvodné prednášky prednesú profesorka Gelinada Grinchenko z Karazinskej Univerzity v Charkove (Ukrajina) a profesor Michał Buchowski z Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani (Poľsko). Cieľom podujatia je podporiť diskusiu o spomienkach ľudí na každodenný život za socializmu v strednej a východnej Európe.

Viac informácií nájdete TU

Link na FB podujatie (online prenos)

Spracovala: Monika Tináková

Súvisiace články