Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rozprávky budú pre deti pútavejšie aj vďaka vedcom SAV

Rozprávky budú pre deti pútavejšie aj vďaka vedcom SAV

25. 9. 2020 | videné 2000-krát

Výskumníci z Ústavu informatiky SAV vyvinuli aplikáciu pre interaktívne čítanie rozprávok. Na začiatku bol nápad vydavateľstva inspira publishing, ktoré sa rozhodlo podporiť čítanie rozprávok deťom rodičmi a zatraktívniť ho. Nová aplikácia Readmio ponúka texty stoviek domácich i svetových rozprávok. Pri čítaní telefón automaticky podfarbuje hlas hovoriaceho zábavnými ilustratívnymi zvukmi či hudbou.

S požiadavkou na spoluprácu pri tvorbe softvéru, ktorý bude sledovať, čo čítajúci práve vyslovil, sa firma obrátila na Ústav informatiky SAV.  „Náš tím vyvinul verzie rozpoznávača reči pre slovenský a český jazyk. Okrem zásahov do jadra rozpoznávača, zvyšujúcich jeho rýchlosť, sme museli vytvoriť modely slovenského a českého jazyka používaného v rozprávkach a modely ich zvukovej podoby,“ vysvetľuje Milan Rusko z Ústavu informatiky SAV, ktorý vedie projekt.

Rozpoznávač reči sleduje, ktorú časť textu hovoriaci aktuálne číta a aplikácia spúšťa prehrávanie príslušných vopred pripravených ilustratívnych zvukov. Napríklad ak je v texte „nad hlavami im čvirikal škovránok“, začne spievať vtáčik. Aplikácia sama prehrá zvuk v správnom čase – na správnom mieste rozprávky. Technické riešenie nevyužíva vonkajšie služby. Hlasové rozpoznávanie pracuje úplne offline a žiadne dáta ani hlas sa neposielajú na server. 

„Samotný rozpoznávač je výpočtovo veľmi náročný, keďže pracuje na princípe takzvaných hlbokých neurónových sietí. Úloha rozpoznávania reči preto musela byť optimalizovaná na obmedzené možnosti procesora a pomerne malú pamäťovú kapacitu mobilného telefónu. Podarilo sa nám dosiahnuť, že rozpoznávač pracuje dostatočne rýchlo a spoľahlivo, čím umocňuje zážitok z interaktívneho čítania rozprávok deťom aj rodičom,“ konštatuje Milan Rusko.

Základnou podmienkou je stiahnuť si aplikáciu a potom si otvoriť jednu zo zatiaľ sto rozprávok, ktoré má aplikácia pre jednotlivé jazyky k dispozícii. Rozprávky sú roztriedené podľa veku či abecedy. Autori aplikácie pri ich výbere vychádzali z tých najznámejších, ako napríklad: Ako išlo vajce na vandrovku, Červená čiapočka, Laktibrada, ale aj Daidalos a Ikaros či Dievčatko so zápalkami. Zoznam autori aplikácie pravidelne dopĺňajú novými textami aj zvukmi. Rozprávku si buď vytlačíte, alebo ju čítate z mobilu. Mobilná aplikácia vás „počúva“ a na váš hlas reaguje nahratými zvukmi, pričom rodič nič nestláča, ničím sa nemusí pri čítaní vyrušovať.

Aplikácia je momentálne k dispozícií na Slovensku a v Českej republike, no prístupná bude čoskoro aj v zahraničí. Za prvé tri mesiace si ju stiahlo takmer 40 000 užívateľov. Dostupná je zadarmo, pre mobilné telefóny s Androidom aj iOS.

Text: Referát pre komunikáciu a médiá SAV

Foto: Readmio

Súvisiace články