Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Na Slovensku vznikne Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku

14. 9. 2020 | zhliadnuté 807-krát

V rámci projektov EuroCC a CASTIEL bude vytvorená európska sieť 33 národných kompetenčných centier pre HPC. Projekty sú financované z EuroHPC JU.  Tieto dva projekty majú odstrániť nedostatky v zručnostiach v oblasti HPC a zároveň podporiť spoluprácu a implementáciu najlepších postupov v Európe.

Národné kompetenčné centra budú súčasťou siete EuroCC a budú pôsobiť na lokálnej úrovni  s cieľom preskúmať dostupné kompetencie v oblasti HPC a identifikovať vedomostné medzery. Kompetenčné centrá budú koordinovať odborné znalosti v oblasti HPC na vnútroštátnej úrovni s cieľom uľahčiť prístup k európskym príležitostiam v HPC pre vedeckých a výskumných používateľov, verejný sektor a priemysel. Kompetenčné centrá budú tiež poskytovať riešenia šité na mieru širokej škále používateľov.

Na Slovensku vznikne Národné kompetenčné centrum pre HPC.

Cieľom tohto projektu je poskytovať výpočtovú kapacitu akademickým pracoviskám, organizáciám verejnej správy, ale aj malým a stredným podnikom, a tiež vytvorenie tímu expertov, vzdelávacieho a informačného programu, ako aj platformy na využívanie HPC pre slovenský verejný sektor. Centrum tiež umožní budovať ďalšie partnerstvá v európskom HPC ekosystéme.

Na vytvorení kompetenčného centra pracuje Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

CASTIEL bude podporovať spoluprácu a výmenu odborných znalostí v celej sieti EuroCC. V rámci projektu bude vytvorená celoeurópska mapa kompetencií, ktorá bude obsahovať informácie o dostupných prostriedkoch, ale aj vedomostných medzerách všetkých kompetenčných centier. Projekt podporí potenciálnu spoluprácu, výmenu najlepších postupov, zdieľanie vedomostí a odborných znalostí na medzinárodnej úrovni s cieľom odstrániť vedomostné medzery. CASTIEL bude koordinovať aktivity ako workshopy, „twiningové“ partnerstvá a pracovné skupiny zamerané na riešenie spoločných otázok.

Hlavným cieľom projektov je zabezpečiť koordinovanú a celkovú vysokú úroveň odborných znalostí v Európe a to nielen v oblasti HPC, ale aj v príbuzných odboroch, ako je napríklad vysokovýkonná dátová analytika či umelá inteligencia. Takéto európske znalosti a odborné vedomosti sú kľúčové pre posilnenie technologickej nezávislosti a konkurencieschopnosti Európy.

EuroHPC JU bolo zriadené Nariadením Rady Európskej únie 2018/1488 z 28. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku.

Na iniciatíve sa v súčasnosti podieľa 32 európskych krajín, ktoré združujú svoje prostriedky s EÚ a so súkromnými partnermi, aby sa EÚ mohla stať svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

Poslaním spoločného podniku EuroHPC je vývoj, rozširovanie a údržba integrovanej superpočítačovej a dátovej infraštruktúry na svetovej úrovni v EÚ, ako aj vývoj a podpora vysoko konkurenčného a inovatívneho ekosystému HPC.

Cieľom spoločného podniku EuroHPC je vybaviť EÚ v roku 2021 infraštruktúrou na úrovni petascale (schopnou realizovať najmenej 1015 výpočtov za sekundu), ktorá bude prípravou na exascale superpočítače (schopné realizovať minimálne 1018 výpočtov za sekundu) a vyvinúť potrebné technológie a aplikácie na dosiahnutie plného rozsahu možností exascale okolo rokov 2022 – 2023.

Trvanie projektu CASTIEL (koordinácia a podpora národných kompetenčných centier na európskej úrovni) je tiež stanovené od 1. septembra 2020 na dvojročné obdobie s dodatočným financovaním z rámcového programu EÚ Horizont 2020 v sume dva milióny eur.  

Dva projekty boli vybrané v rámci výzvy EuroHPC-04-2019 a bude ich koordinovať HLRS, jeden z členov Gaussovho centra pre superpočítanie.

Trvanie projektu:  od 1. septembra 2020 na dva roky.
Celkový rozpočet: 57 miliónov eur.
Polovica finančných prostriedkov je z rámcového programu EÚ Horizont 2020 a druhá polovica bude zo zdrojov zúčastnených krajín.  

Viac informácií nájdete na stránke EuroHPC JU.

Text: Halyna Hyryavets, Centrum spoločných činností SAV – Výpočtové stredisko

Foto: archív CSČ SAV