Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

SAV podpísala dohodu o vedeckej spolupráci s Národnou akadémiou vied Kazašskej republiky

11. 9. 2020 | zhliadnuté 778-krát

Podmienky vedeckej spolupráce medzi Národnou akadémiou vied Kazašskej republiky a Slovenskou akadémiou vied stanovuje Dohoda o vzájomnej vedeckej spolupráci. Dokument dnes na pôde SAV slávnostne podpísal predseda SAV Pavol Šajgalík za prítomnosti veľvyslanca Kazašskej republiky Romana Vassilenka. Prof. Murat Zhurinov, predseda Národnej akadémie vied Kazašskej republiky, podpísal dokument v Kazachstane.

Predmetom dohody sú najmä ciele, formy a možnosti vedeckej spolupráce. Dohoda by mala prispieť k intenzívnejšej výmene výskumných tímov či študentov. Stanovuje tiež podmienky ochrany práv duševného vlastníctva.

Dohodu uzavreli obe strany na päť rokov s automatickým predlžovaním na ďalších päť rokov.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky