Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Titulná strana prvého dielu monografie

Vychádza prvý diel monografie Proteíny – štruktúra a funkcia

10. 9. 2020 | videné 1490-krát

Základné informácie o štruktúre a funkcii proteínov prináša monografia Proteíny – štruktúra a funkcia, ktorej 1. diel zameraný predovšetkým na štruktúru bielkovín vychádza v týchto dňoch.

Snahou autorov monografie, ktorá je výsledkom spolupráce Prírodovedeckej fakulty UK a Ústavu molekulárnej biológie SAV, je priblížiť čitateľom komplexnosť, štruktúru a význam proteínov v ich rôznych podobách a funkciách.

„Ako má každý človek svoju jedinečnú tvár, tak aj proteíny majú svoj unikátny tvar, daný poradím aminokyselinových zvyškov a rovnako, ako sa každý človek narodí, má produktívny vek, keď vykonáva prácu a zostarne, aj proteíny sa ´narodia´, to znamená zosyntetizujú v cytoplazme pomocou ribozómov, vykonávajú ´prácu´ – každý proteín má svoju funkciu, následne zostarnú a ´zomierajú´, čiže sú degradované na základné stavebné jednotky – aminokyseliny,“ vysvetľuje jedna z autorov Mgr. Vladena Bauerová, PhD., z Ústavu molekulárnej biológie SAV.

V knihe sa možno dočítať o primárnej, sekundárnej, supersekundárnej, terciárnej a kvartérnej štruktúre proteínov, určovaní ich terciárnej štruktúry z kryštálov, zbaľovaní a stabilite. Obsahuje tiež poznatky, ako sa proteíny navzájom rozpoznávajú a vytvárajú zložitejšie celky, ktoré sú kľúčové pre mnohé životne dôležité procesy. „V monografii tiež nájdete aj štipku histórie o ľuďoch, ktorých myslenie a práca posunuli poznanie o proteínoch v smere dnešnej vedy,“ približuje V. Bauerová.  

Monografia je určená predovšetkým pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, no zároveň pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o štruktúre a funkcii bielkovín.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články