Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Spoločná fotka časti pracovníkov po 1. turnuse letnej školy archeológie

Na Pustom hrade sa uskutočňuje aktuálne najväčší archeologický výskum na Slovensku

4. 8. 2020 | videné 1414-krát

Už 29. sezónu pokračuje výskum a obnova Pustého hradu. Realizuje ho Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre. Počas júla a augusta sa tu koná aj tradičná Letná škola archeológie, na ktorej sa zúčastňuje viac ako 20 študentov. Spolu s 20 pracovníkmi SAV tu však v rámci projektu zapojenia sa nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva a murármi aktuálne pracuje viac ako 50 ľudí denne.

„Počas júna a júla sme dokončili  výskum v sondách 1 a 2/2020 pri veži komitátneho hradu. V spodnej časti sondy 2/2020 sme našli denár kráľovnej Márie a na kamennom dne celú zásobnicu z doby bronzovej,“ objasňuje najnovšie poznatky Ján Beljak z Archeologického ústavu SAV.

Pokračovala aj obnova samotnej veže a postupne sa opravujú interiérové steny jej staršej etapy z druhej polovice 12. storočia. „Začali sme aj výskum pri západnej stene veže č. 2 na Hornom Pustom hrade, kde sme našli zaujímavé architektonické články. Najbohatšia na nálezy je sonda 4/2020 umiestnená na vrcholovej plošine Horného hradu pri jeho východnej línii opevnenia,“ vysvetľuje archeológ.  V nej sa našli mince z druhej polovice 13. storočia, hracia kocka, hroty šípov, pracky a ozdobné kovania. „V severnej časti tejto sondy sme našli kamennú podlahu po zrubovom objekte z 13. storočia,“ dopĺňa J. Beljak.

Po 23 rokoch sa archeológovia s výskumom vrátili aj do veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu, kde ostal nepreskúmaný kontrolný blok. Okrem mince Bela IV. sa v nej našli podľa J. Beljaka „veľmi pekné výrobky z kosti a parohoviny“ a aj uhlíky, ktoré pomôžu so spresnením datovania jej vzniku. „Nálezové situácie priebežne dokumentujeme kresbovo, fotograficky, fotogrametricky, 3D-skenom (čo má na starosti Ferdinand Ornth) a GPS,“ opisuje činnosti vedec.

Výskum a obnova Pustého hradu sa uskutočňuje s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR.

„Práce na Pustom hrade budú pokračovať aj v septembri a októbri, keď dokončíme obnovu veže komitátneho hradu a v rámci projektu Banskobystrického samosprávneho kraja obnovíme náučný chodník na Pustom hrade. Pustý hrad sa teší veľkému záujmu návštevníkov a okrem krásnych výhľadov do krajiny, bohatej flóry a fauny si môžu aktuálne pozrieť aj realizáciu archeologického výskumu, ktorý je aktuálne najväčší na Slovensku,“ dodáva na záver nepriamu pozvánku Ján Beljak.

(an)

Foto: Ján Beljak

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

Súvisiace články