Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Večerný odborný výklad

Vedci SAV pomáhajú mapovať oblasti Busova a povodie Tople

29. 7. 2020 | videné 1026-krát

Tábor ochrancov prírody (TOP) sa tento rok koná od 25. do 31. júla v Regetovke v Bardejovskom okrese a zišlo sa na ňom takmer 300 ochrancov prírody. Organizuje ho Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a jeho odbornú časť garantujú aj traja vedci z Ústavu ekológie lesa SAV Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., RNDr. Anton Krištín, DrSc. a Mgr. Peter Tuček.

„Tábor je rozdelený do 14 sekcií, za všetky môžem vymenovať aspoň entomologickú, ornitologickú , herpetologickú, botanickú, geologickú, krajinársku, detskú atď.,“ približuje TOP Anton Krištín. Samotní pracovníci ÚEL SAV už takmer pravidelne zabezpečujú v TOP časť odborných činností v oblastiach ako zoológia, entomológia, ornitológia a vždy vzhľadom na región, kde sa tábor koná. Tentoraz je to pre oblasť Busov a povodie rieky Topľa. „Zmapovali sme tam rovnokrídlovce (Orthoptera), zatiaľ 17 lokalít (hlavne rašeliniská a horské lúky, štrkové lavice Tople a okraje horských bukových a jedľových lesov) a zistili sme celkom 35 druhov zo 129 registrovaných na Slovensku,“ opisuje činnosť vedcov A. Krištín.

Významným výsledkom mapovania boli podľa neho napríklad indikačný druh štrkových lavic Tople (Tetrix tuerki). Zaujímavé boli zistenia o výskyte niektorých teplomilných druhov v týchto severnejších lokalitách, napríklad kobylky (Phaneroptera falcata, Leptophyes albovittata, Ruspolia nitidula, Isophya kraussii). „Rozšírili sme aj poznatky o rozšírení vlhkomilných druhov (konik Mecostethus parapleurus, Chorthippus montanus, kobylky Conocephalus fuscus a C. dorsalis) a tiež sme vylúčili výskyt niektorých európsky významných druhov, vyskytujúcich sa napríklad v Čergove,“ vysvetľuje vedec.

Aj poznatky z ornitológie stoja podľa A. Krištína za povšimnutie. „Zistili sme tu celkom 62 druhov (z 365 zistených na Slovensku), cenné boli poznatky o výskyte horských druhov (orly krikľavé, orešnice, chrapkáč), ako aj nálezy hniezdnych kolónií brehulí a včelárikov v brehových stenách Tople, ktoré patria k vzácnostiam fauny Slovenska, a tieto lokality náležia k najsevernejším u nás,“ dopĺňa poznatky z TOP vedec.

Je to tábor a pri tábore nechýba každovečerný táborák, potvrdil aj Anton Krištín. „Nechýbajú ani klasické ´táborové reči´“, pousmeje sa, no zdôrazní, že „každý večer vedúci odborných sekcií zhodnocujú pri táboráku výsledky odbornej činnosti na jednotlivých lokalitách.“ Napokon – ako v každom tábore: na záver pri táboráku prichádza zhodnotenie dňa.

(an)

Foto: Anton Krištín

Súvisiace články