Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci tréningu získajú cenné zručnosti vo všetkých oblastiach vedeckej práce od koncepcie vedeckej otázky cez realizáciu projektu/štúdie až po jej publikáciu a disemináciu výsledkov

IRIS summer school 2020

14. 7. 2020 | videné 1024-krát

Už od roku 2006 organizuje IRIS (Medzinárodné výskumné interdisciplinárne školy) letné školy, ktorých cieľom je zmenšiť priepasť vo výučbe a odbornej príprave, ako aj zvýšiť kvalitu vedeckého výskumu a jeho zameranie na prax. Výsledkom po absolvovaní školy majú byť kvalitní výskumní pracovníci, ktorí by prispeli k zvýšeniu kvality slovenského zdravotníctva a starostlivosti o pacientov.

Tohtoročná letná škola sa uskutoční 11. – 16. septembra v Mojmírovciach. Určená je pre študentov (odbor prírodné a technické vedy, medicína, biomedicína, biofyzika), doktorandov, výskumných pracovníkov a lekárov. Účasť je otvorená aj pre mentorov, ktorí by sa chceli podeliť o skúsenosti s touto metódou učenia. Koná sa v anglickom jazyku.

IRIS vzdelávanie je neformálna iniciatíva vedeckých časopisov zameraná na mladých vedeckých pracovníkov. Cieľmi tréningu sú:

• získanie zručnosti potrebných pre vypracovanie návrhu výskumného projektu,

• zvýšenie zručnosti vedeckej komunikácie, vrátane argumentácie a kritického myslenia,

• získanie zručnosti potrebných na budovanie medzinárodných výskumných tímov a networking, ako aj pre budovanie funkčnej medzinárodnej spolupráce,

• motivovanie mladých výskumníkov na písanie vedeckých publikácií.

Účastníci tohto tréningu získajú cenné zručnosti vo všetkých oblastiach vedeckej práce od koncepcie vedeckej otázky cez realizáciu projektu/štúdie až po jej publikáciu a disemináciu výsledkov. Naučia sa prepájať teoretické vedecké poznatky, ktoré nadobudli rokmi odborného štúdia, s realizáciou vlastného vedeckého výskumu.

Organizátorom projektu je Academy Research Organization (NGO), nezisková biomedicínska organizácia, ktorej hlavným cieľom je zavedenie precíznej medicíny do klinickej praxe na Slovensku. Vedúcou mentorkou je MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA, ktorá má dlhoročné vedecké aj akademické skúsenosti. Účastnícky poplatok je 200 eur.

Viac informácií:

https://www.facebook.com/pg/specialists.academy/posts/?ref=page_internal

dominika.komarova@specialists.academy

(r)

Súvisiace články