Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračný obrázok – Meteor z roja Perzeíd nad observatóriom Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese.

Meteorické roje v letných mesiacoch

10. 7. 2020 | zhliadnuté 2618-krát

Obloha plná padajúcich hviezd najviac teší nadšencov astronomických úkazov práve v lete. Počas teplých dovolenkových večerov, keď máme viac príležitostí pozorovať oblohu, budú v činnosti 3 každoročne aktívne meteorické roje. Koncom júla budú mať maximum svojej aktivity meteorický roj Delta Aquaridy a Alfa Kaprikornidy.

Delta Aquaridy sú jedným z deviatich hlavných meteorických rojov. Materské teleso roja nie je známe.

„Dráha Delta Aquaríd má extrémne malú hodnotu vzdialenosti perihélia (najbližšieho bodu dráhy ku Slnku), len 0,09 astronomických jednotiek. Delta Aquaridy patria k ekliptikálnym rojom, preto pozorujeme ich severnú a južnú vetvu. Radiant roja (miesto na oblohe, z ktorého meteory zdanlivo vyletujú) leží v blízkosti hviezdy delta v súhvezdí Vodnára. Patria k stredne rýchlym rojom. Prvé záznamy o pozorovaní Delta Aquaríd sú z 19. júla 714. V maxime aktivity môžeme uvidieť 15 meteorov za hodinu. V roku 2020 bude pozorovanie čiastočne rušiť Mesiac,“ hovorí docent Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

Meteorický roj Delta Aquaridy môžeme na oblohe pozorovať od 12. júla do 28. augusta. Od začiatku júla až do 15. augusta môžeme pozorovať aj meteorický roj Alfa Kaprikornidy.

„Tento meteorický roj pravdepodobne súvisí s krátoperiodickou kométou 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Radiant Kaprikorníd leží v blízkosti hviezdy alfa v súhvezdí Kozorožca. Kaprikornidy patria k pomalým rojom a v maxime aktivity môžeme uvidieť 10 meteorov za hodinu. Maximum aktivity roja vychádza na 30. júla,“ uviedol astronóm.

V druhej polovici prázdnin zaplnia nočnú oblohu Perzeidy. Maximum ich aktivity nastane 12. augusta, no pozorovať ich môžeme od 15. júla do 23. septembra. „Roj je pozorovaný každoročne s približne rovnakou maximálnou frekvenciou 45 meteorov za hodinu. Šírka prúdu je cca 65 miliónov km. Centrálne vlákno je pomerne úzke (cca 10 miliónov km). Počas 4 dní okolo maxima aktivity stretne Zem 62% všetkých Perzeíd. Podmienky na pozorovanie v blízkosti maxima sú v roku 2020 priaznivé v prvej polovici noci, pretože Mesiac bude deň po poslednej štvrti a vychádzať bude až po polnoci,“ dodal Ján Svoreň.      

Monika Tináková

Súvisiace články