Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Kniha obsahuje 35 textov od 24 autorov sumarizujúcich najväčšie epidémie, ktoré už ľudstvo dokázalo prekonať

Nová publikácia o dejinách epidémií ako reakcia na koronavírus

2. 7. 2020 | videné 2805-krát

Archeológovia a historici zo Slovenskej akadémie vied prispievajú svojimi vedomosťami k boju proti prebiehajúcej pandémii ochorenia COVID-19. Výsledkom ich snaženia je nová vedecko-populárna publikácia Epidémie v dejinách. Obsahuje 35 textov od 24 autorov sumarizujúcich najväčšie epidémie, ktoré už ľudstvo dokázalo prekonať.

Kniha čitateľom predstavuje najstaršie podoby moru a hepatitídy z čias praveku, samostatnú stať venuje vyčíňaniu čiernej smrti v stredoveku, popisuje aj epidémie cholery, týfusu či španielskej chrípky.

„Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo už od nepamäti. Ich zásahy boli pritom často také radikálne, že ovplyvnili vývoj civilizácií takmer na celom svete. Výrazne zasiahli v prospech moderných ľudí už v ich strete s neandertálcami. Neznáme choroby nielenže prispeli k pádu Rímskej ríše, ale mor zabránil i jej opätovnému zjednoteniu,“ vysvetľuje Branislav Kovár z Archeologického ústavu SAV.

V stredoveku zasiahla populáciu vo viacerých vlnách neslávne známa čierna smrť, pravdepodobne najdesivejšia a najtragickejšia pandémia v dejinách. Ani prežitie morových pandémií však neprinieslo ľudstvu vytúžený pokoj.

„Vojenské konflikty novovekého sveta významne napomohli šíreniu škvrnitého týfusu či cholery. Choroby sa stali ´biologickými zbraňami´ Európanov pri kolonizácii Ameriky. Veľké množstvo jej pôvodných obyvateľov mali na svedomí pravé kiahne. Dokonca aj Napoleon sa musel skloniť pred silou bubonického moru či škvrnitého týfusu, ktoré masovo kántrili jeho vojakov,“ dodáva historik Oliver Zajac z Historického ústavu SAV.

Poznanie dejín epidémií môže byť nielen obohatením vedomostí, ale aj pomocou pri riešení súčasnej krízy súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 a jej dlhodobých dôsledkov na spoločnosť.

Publikácia Epidémie v dejinách vyšla pod edičnou taktovkou Branislava Kovára a Lucie Benedikovej z Archeologického ústavu SAV a Olivera Zajaca z Historického ústavu SAV a v spolupráci s portálom HistoryWeb.sk.

(kg)

Ilustračné foto, obálka knihy

Súvisiace články