Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vedci z Ústavu polymérov SAV sa aktívne zapojili do čistenia brehov Dunaja.

Vedci SAV sa aktívne zapojili do čistenia brehov Dunaja

29. 6. 2020 | videné 1373-krát

Vodohospodárska výstavba, š.p. pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja usporiadal v piatok 26. júna 2020 pravidelné čistenie brehov Dunaja. Do podujatia sa aktívne zapojili aj vedeckí pracovníci Ústavu polymérov SAV, ktorí popri zbere triedili plastový odpad. Ten sa stane súčasťou ich výskumu v rámci bilaterálneho projektu Interreg PlasticFreeDanube.

Vodohospodárska výstavba, š.p. je strategickým partnerom projektu a pravidelne ho podporujú rôznymi aktivitami. Sme radi, že nás opätovne prizvali k participácii pri zbere odpadov z brehov Dunaja. Pre nás je to príležitosť získať vzorky plastového odpadu z úseku od  Čunova až po Gabčíkovo,“ vysvetlila Ing. Mária Omastová, DrSc., vedúca Oddelenia kompozitných materiálov na Ústave polymérov SAV. „Zamerali sme sa aj na plastový odpad, ktorý je spojený s obdobím COVID-19. Potešujúce je, že sme našli len niekoľko rúšok a rukavíc, a ani jednorazové plastové obaly používané na balenie hotových jedál sa nevyskytovali vo zvýšenom množstve,“ dodáva vedkyňa.

Plastový odpad v morskom ekosystéme je veľkou environmentálnou záťažou a rieky sú považované za jeden z hlavných zdrojov jeho znečistenia. Dunaj je najdlhšia rieka v Európskej únii a ako jediná na svete preteká 10 krajinami. Do Čierneho mora ročne transportuje 1533 ton plastového odpadu, čo tvorí 0,06 % z celkového svetového objemu, ktorý sa za jeden rok vyplaví do morí a oceánov.

Projekt PlasticFreeDanube realizuje 5 partnerov a 18 strategických projektových partnerov z Rakúska a Slovenska. Zameriava sa na analýzu makroplastových kontaminantov (častíc väčších ako 5 mm) v Dunaji a pozdĺž jeho toku od Viedne po Gabčíkovo. Je to špecifický úsek, na ktorom sa nachádzajú dve metropoly – Viedeň a Bratislava, dve vodné elektrárne – Freudenau (Rakúsko) a Gabčíkovo (Slovensko) a národný park Donau-Auen východne od Viedne.

Medzinárodný deň Dunaja oslavujeme každoročne od r. 2004. Vyhlásila ho Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja pri príležitosti 10. výročia podpisu Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja.  

 

Text a foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články