Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prioritami klastra sú internacionalizácia vo vede a podpora slovenských vedcov

Prioritami klastra sú internacionalizácia vo vede a podpora slovenských vedcov

24. 6. 2020 | videné 1518-krát

Tri najvýznamnejšie slovenské vedecké inštitúcie dnes zhodnotili spoluprácu, ktorá sa začala pred rokom podpísaním memoranda o spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy a rozvoja. Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Slovenská akadémia vied (SAV) sú najvýznamnejšími vedeckými inštitúciami na Slovensku a svojím výskumným potenciálom vytvárajú väčšinu vedeckej produkcie celej krajiny. Na pôde UK sa dnes konalo historicky prvé zasadnutie vedení oboch univerzít a Predsedníctva SAV.

Jednou z priorít vedeckého klastra, ktorá je aj súčasťou memoranda, je internacionalizácia výskumu. V tejto oblasti inštitúcie spolupracujú na viacerých projektoch. Projekt SASPRO 2, ktorý iniciovala SAV a v druhej výzve prizvala do spolupráce UK a STU, umožňuje mobilitu zahraničných výskumníkov na našich pracoviskách. Slovenská akadémia vied môže prijať do 20 výskumníkov a obe univerzity zhodne po 10 výskumníkov. Dokopy tak vytvoríme podmienky na spoluprácu so 40 výskumníkmi zo zahraničia. Jeho unikátnosť vnímam v dvoch rovinách. Jednou z nich je podpora návratu našich vedeckých pracovníkov, ktorí dlhší čas strávili v zahraničí; druhou internacionalizácia vedeckého priestoru v Bratislave,“ vyzdvihol predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. Ďalším projektom zameraným na modernizáciu výskumnej infraštruktúry UK a STU je projekt ACCORD, ktorý predstavuje historicky najväčšiu investíciu do modernizácie infraštruktúry a posilnenie vedeckých kapacít.

Azda najlepšie sa podarilo verejne demonštrovať nezastupiteľnú úlohu vedcov a výskumníkov počas pandémie koronavírusu. Boli to práve lekári a odborníci týchto inštitúcií, ktorí stáli v prvej línii. Denne pracovali so vzorkami od potenciálne infikovaných, vyvíjali nové testy a inovatívne ochranné pomôcky. „V čase uzavretých hraníc a chýbajúcich zdravotníckych pomôcok v Európe, ale aj v celom svete sme dokázali, že to najdôležitejšie máme u nás doma. Sú to špičkoví vedci a odborníci, ktorí v naozaj krátkom čase a často skromných podmienkach dokázali vyvinúť technológie a projekty svetovej úrovne,“ zdôraznil rektor Univerzity Komenského Marek Števček. UK a STU boli zároveň prvými univerzitami, ktoré prerušili prezenčnú výučbu 8. marca a poslali študentov domov, čím v začiatkoch zabránili masovému šíreniu vírusu.

Na jednej strane v prieskume stúpla dôvera vo výskumné inštitúcie ako Slovenská akadémia vied a vysoké školy, na druhej strane vláda presúva financie z eurofondov určených na vedu a výskum na iné účely. „Ako lídri vo výskume aktuálne pociťujeme zastavenie tokov eurofondov určených na vedu a výskum v období 2016 – 2020 ako veľmi vážny problém. Najmä aktuálna realokácia 170 miliónov eur na iné účely, pri ktorej došlo k porušeniu princípu partnerstva vedie k tomu, že práve výskumným univerzitám zostane na konci programového obdobia v rukách pomyselný ´čierny Peter´,“ povedal rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar. Minulý týždeň sa predstavitelia vedeckých inštitúcií stretli s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom práve vo veci riešenia chýbajúcich peňazí na vedu. Minister prisľúbil dať vyjadrenie do pondelka 29. júna.

Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita sa rozhodli pre spoločnú stratégiu oslovovania nových študentov. Na veľtrhu pomaturitného vzdelávania v Brne mali už minulý rok spoločný stánok a prezentovali Bratislavu ako destináciu pre kvalitné štúdium. Túto spoluprácu plánujú obe univerzity ďalej rozširovať. Spoločne s Magistrátom hlavného mesta Slovenska – Bratislavy to chcú zopakovať tento rok. Obe univerzity opakovane organizujú aj celouniverzitný deň otvorených dverí.

Vedecký klaster chce aj do budúcna reagovať na spoločenské výzvy. Viaceré z nich sa týkajú boja proti klimatickej zmene a environmentálnych otázok. Minister životného prostredia SR prizval vedenia oboch univerzít i SAV k spolupráci na vytváraní nezávislých analýz súčasného stavu. Medzi projekty v tejto oblasti, kde sa inštitúcie prelínajú, patrí napríklad projekt manažmentu vody na Slovensku.

Lenka Miller, UK Bratislava

Foto: UK

Súvisiace články