Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Priehrada Ružín znečistená komunálnym odpadom, podstatnú časť odpadu tvoria plastové fľaše a rôzne obaly

Plastové obaly v obehovom hospodárstve

5. 6. 2020 | videné 899-krát

Plasty sú jedným z najväčších vynálezov ľudstva. Plastové materiály nemajú, čo sa týka možností ich použitia vo výrobe a obchode, konkurenciu, či už ide o širokú škálu funkcií a dizajnových možností, alebo cenu a dostupnosť. Rozsiahle používanie plastov si však začína pýtať svoju daň. Ich vysoká trvanlivosť a odolnosť voči degradácii zároveň znamená, že ak plasty skončia pohodené v prírode, zostanú tam desiatky až stovky rokov.

Vysoká miera používania plastových obalov tak výrazne prispieva k hromadeniu plastového odpadu a má stále horšie dôsledky na naše životné prostredie. Veľkú odozvu vo verejnosti vyvolali hlavne obrázky mŕtvych zvierat, ktoré zahynuli v dôsledku hromadenia plastového odpadu vo svetových oceánoch, odkiaľ sa dostal do ich zažívacieho traktu. Negatívnou skutočnosťou je aj fakt, že množstvo plastového odpadu v súčasnosti výrazne prevyšuje množstvo recyklovaných plastov. Veľké množstvo plastového odpadu sa pritom vyváža z Európy do menej vyspelých krajín, ktoré nemajú vhodné technológie na jeho recykláciu alebo jeho zneškodnenie. Takýto prístup k tejto problematike je nielen neetický, ale aj dlhodobo neudržateľný.

Z týchto dôvodov vypracovala Poradná rada európskych akadémií vied (EASAC) správu s názvom Plastové obaly v obehovom hospodárstve.

Je otázne, či výrobcovia plastov môžu pokračovať v zavedenom obchodnom modeli. Výrobcovia by sa mali viac zamerať na výrobu polymérov a zmesí, ktoré sa ľahšie recyklujú. Recyklačný priemysel bude potrebovať modernizáciu a rozšírenie, ak máme zastaviť environmentálnu záťaž z plastového odpadu.

Tomáš Michálek, Mária Omastová

Foto: TASR