Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

SAV vyhlasuje 2. výzvu Programu grantov pre doktorandov SAV

1. 6. 2020 | videné 1571-krát

Slovenská akadémia vied vyhlasuje dnes  1. júna 2020  2. výzvu Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant). Výzva na podávanie žiadostí o grant a prihlášok do programu je zverejnená na stránke SAV aj na domovskej stránke programu.

Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) – ide o aktivitu SAV so zámerom podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka. V prvej výzve programu bolo podporených 31 žiadostí o grant z 18 ústavov SAV.

Konečný termín na podávanie žiadostí o grant v 2. výzve programu je 31. augusta 2020.

Viac informácií o podmienkach programu, ako aj možnosti registrovať sa a podať žiadosť o grant nájdete na webstránke programu.

(ek)

Foto: archív

Súvisiace články