Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zjednodušená schéma ukazuje využitie jednotlivých testov vo vzťahu k množeniu vírusu, nástupu symptómov a dynamike imunitnej protilátkovej odpovede organizmu. Časové intervaly a rozsah symptómov závisia od infekčnej dávky vírusu a celkovej zdravotnej kondície infikovaného jedinca

Na čo slúžia rýchlotesty

27. 3. 2020 | videné 2986-krát

Detekcia infekcie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 sa v súčasnosti na Slovensku realizuje pomocou metódy RT-PCR, ktorá vďaka vysokej citlivosti dokáže zachytiť prítomnosť vírusovej RNA v steroch z nosohltana ešte predtým, ako sa rozvinú symptómy ochorenia a je účinná aj pre identifikáciu bezpríznakových nosičov vírusu. RT-PCR test je zlatým štandardom diagnostiky vírusových infekcií, ktorý si však vyžaduje vhodne vybavené laboratórium a personál s expertízou v technikách molekulárnej biológie. Realizácia RT-PCR testu vrátane izolácie RNA trvá približne štyri až päť hodín.

Vo verejnosti však rezonuje otázka, či a v akej situácii je možné využiť tzv. rýchlotesty, ktoré sa dajú urobiť „rýchlo“ (t. j. za 20 – 30 minút) aj v teréne mimo laboratórií. Spoločnou črtou týchto rýchlotestov je väzba vírusovej bielkoviny, tzv. vírusového antigénu so špecifickou antivírusovou protilátkou. Je však potrebné zdôrazniť, že ide v zásade o dva odlišné typy testov, pričom každý má iný význam a iný vhodný spôsob použitia.

Prvý typ reprezentujú rýchlotesty sterov založené na detekcii vírusového antigénu (nukleoproteínu obaľujúceho vírusovú RNA) pomocou laboratórne vyrobených protilátok. Oproti RT-PCR majú nižšiu citlivosť, takže sú funkčné iba v čase, keď množstvo vírusu v sliznici nosohltana dosahuje svoj vrchol (t. j. tri až päť dní od nástupu symptómov ochorenia). Nie sú optimálne na skríning bezpríznakových nosičov, ich význam však spočíva v potvrdení prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 u osôb s respiračnými chorobami a urýchlení klinického rozhodovania o liečbe.

Druhý typ reprezentujú rýchlotesty založené na detekcii antivírusových protilátok, ktoré sa vytvárajú v rámci imunitnej odpovede organizmu spravidla 10 až 12 dní po nástupe symptómov ochorenia. Antivírusové protilátky (zvyčajne kombinácia IgM a IgG) sa zisťujú v krvi infikovaných jedincov pomocou syntetických vírusových antigénov. Tieto testy sú vhodné na testovanie osôb, ktoré prekonali infekciu, s cieľom zistiť hladinu, pretrvávanie a ochrannú funkciu protilátkovej imunitnej odpovede jedincov. Zároveň sú veľmi užitočné aj na sledovanie úrovne kolektívnej imunity v populácii, ktorej rozsah môže ovplyvniť dôsledky prípadnej druhej vlny epidémie. Na účel detekcie antivírusových protilátok je možné použiť aj štandardné laboratórne testy vo formáte ELISA. Je však potrebné vziať do úvahy, že protilátková odpoveď infikovaných osôb sa môže značne líšiť časom nástupu a hladinou protilátok.

Oba typy rýchlotestov teda majú svoje opodstatnenie. Treba ich však používať v súlade s tým, ako to deklaruje výrobca.

Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV

Infografika: BMC SAV