Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na úvod 15. koncertu Mladí mladým – umelci vedcom v košickom Dome umenia vystúpil s príhovorom predseda SAV Pavol Šajgalík. Od začiatku na organizácii podujatia spolupracovali riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Július Klein (v strede) i moderátor večera Branislav Peťko.

Predstavili sa úspešní mladí vedci i umelci

18. 6. 2018 | videné 1586-krát

V znamení mladosti sa v Košiciach niesol štvrtok 14. júna. Najprv na seminári v aule budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici predstavili svoje práce víťazi súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Večer v košickom Dome umenia mladí hudobníci a speváci, víťazi rôznych umeleckých súťaží, svojim rovesníkom a ich starším kolegom predviedli svoje interpretačné umenie v sprievode Štátnej filharmónie na koncerte pod názvom Mladí mladým – umelci vedcom.

Vedecký seminár otvorila a moderovala členka Predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. Vypočuť si ich prišli členovia Predsedníctva SAV i Snemu SAV, zamestnanci košických ústavov, medzi ktorými bolo veľa rovesníkov ocenených – doktorandov. Prezentácie tohto druhu sú previerkou nielen odbornosti, ale aj schopnosti predstaviť svoju prácu na verejnosti. Mladým vedcom sa to v podstate podarilo, vyžaroval z nich zápal pre svoj odbor, či už išlo o keramické materiály, medicínu, alebo históriu. Niektorí však mali ešte rezervy hovoriť zrozumiteľnejšie vzhľadom na rôznorodé vzdelanie poslucháčov. Prínosom bola bohatá diskusia, v ktorej mladí vedci bez problémov odpovedali na otázky skúsenejších kolegov.

Večer sa všetci stretli v Dome umenia, domovskom stánku Štátnej filharmónie Košice na v poradí už pätnástom koncerte Mladí mladým – umelci vedcom. S príhovorom vystúpil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík: „Mladí umelci mladým vedcom – to je symbolický názov tohto podujatia. Obe sú to povolania, na ktoré treba talent a potom výdrž. Na začiatku ich kariéry by sme my, starší, mali zistiť, kto je lepší. Mladí ľudia sú budúcnosťou krajiny. Zamýšľam sa, či pre nich robíme dosť. Aj touto súťažou naše Predsedníctvo SAV realizuje  program pre mladých, ktorí si víťazstvo zapíšu do životopisu a udelenou cenou odštartujú svoju kariéru,“ skonštatoval a vyzval kompetentných, aby spolu vytvárali lepšie podmienky pre mladých vedcov i umelcov a tak pomáhali vytvárať elitu. „Na Slovensku skôr radi všetko spriemerujeme, ale krajina potrebuje aj elitu,“ ukončil svoje vystúpenie a následne odovzdal ocenenia víťazným mladým vedcom SAV.

Potom s orchestrom Štátnej filharmónie Košice pod taktovkou Adriána Kokoša vystúpili mladí sólisti, ktorí už zvíťazili v rôznych hudobných súťažiach: Júlia Sofia Nagyová (violončelo), Katarína Slavkovská (flauta), Kristína Smetanová (klavír) a Stanislava Maggioni (soprán). Na koncerte odzneli diela Karla Stamica, Jaquesa Iberta a slovenských hudobných velikánov Jána Cikkera, Dezidera Kardoša a Eugena Suchoňa.  

Po koncerte nasledoval spoločenský večer.

Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

I. oddelenie vied:

1. cena: Ing. Michal Blaho, PhD., Elektrotechnický ústav  SAV

2. cena: Ing. Richard Sedlák, Ústav materiálového výskumu SAV

3. cena: Mgr. Miloš Rusnák, PhD., Geografický ústav SAV

Čestné uznanie: Ing. Justína Vitková, PhD., Ústav hydrológie SAV

II. oddelenie vied:

1.cena: MUDr. Daniela Staníková, PhD., BMC SAV

2.cena: Ing. Vladimír Sládek, PhD., Chemický ústav SAV

3.cena: Mgr. Alexandra Klimantová, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV

III. oddelenie vied:

1.cena: Mgr. Tomáš Homoľa, PhD., Historický ústav SAV

2.cena: Mgr. Martin Vacek, PhD., Filozofický ústav SAV

3.cena: Mgr. Jana Fúsková, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Čestné uznanie: Mgr. Romana Javorčeková, PhD., Filozofický ústav SAV

 

Katarína Čižmáriková

Foto: Tomáš Čižmárik