Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Riaditeľ Historického ústavu SAV a spoluautorom oboch predstavených publikácií Slavomír Michálek

Historický ústav SAV predstavil významné publikácie

10. 2. 2014 | videné 1153-krát

Prezentáciu dvoch kníh, ktoré vyšli pod jeho gesciou pripravil na pondelok 10. februára Historický ústav Slovenskej akadémie vied. V bratislavskom Malom kongresovom centre vydavateľstva VEDA predstavili publikácie autorov Miroslava Londáka - Slavomíra Micháleka a kol. „20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja“ a autorov Slavomíra Micháleka - Miroslava Londáka a kol. „Gustáv Husák. Moc politiky, politik moci“.

S. Michálek – riaditeľ Historického ústavu SAV a spoluautor oboch kníh privítal medzi hosťami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, veľvyslanca SR v Česku Petra Weissa, predsedu SAV Jaromíra Pastoreka a bývalého predsedu SAV Branislava Lichardusa. Ale tiež viacerých spoluautorov oboch promovaných kníh, ktoré v príhovore ocenil minister školstva. Zdôraznil, že pre historika nie je jednoduché prezentovať výskum o živej histórii, ktorá má svojich pamätníkov a laici i odborníci majú na ňu veľmi odlišné názory. J. Pastorek sa pridal k názoru, že kniha „20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja“ je spracovaním živých dejín výnimočná. V súvislosti s oboma prezentovanými knihami ocenil tvorcov, ktorých „...práca bola o to zložitejšia, že išlo o kolektívne diela“.

M. Londák hovorí, že kolektívna monografia „20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja“ nie je v žiadnom prípade oslavou výročia vzniku republiky, ale ide o kritický pohľad na dve desaťročia jej existencie. Pritom autori si dali za cieľ, ako povedal tento pracovník Historického ústavu SAV, aspoň naznačiť, aký bol vývin Slovenska aj v predchádzajúcich obdobiach. Tak, aby zodpovedali otázku, aké boli príčiny a predpoklady vzniku Slovenskej republiky. Okrem slovenských tvorcov sa na knihe podieľali aj autori z Francúzska, Maďarska, Ukrajiny, Česka a Ruska.

Pri predstavovaní druhej prezentovanej knihy, o G. Husákovi, povedal S. Michálek, že jej slovenskí a českí autori sa snažili zachytiť vývoj tejto kontroverznej osobnosti slovenských dejín od mladosti, cez jeho podiel na Slovenskom národnom povstaní, osud v päťdesiatych rokoch, postoje počas uvoľňovania politického napätia v ďalšom desaťročí, až po jeho úlohu za normalizácie a v ďalších rokoch. „Snažili sme sa okrem iného odpovedať na otázku, čo viedlo jeho kroky v rôznych obdobiach. A či to bolo aj niečo iné, alebo len fascinácia mocou,“ povedal tento šéf Historického ústavu.

Na knihe pracovalo spolu 39 autorov. Podľa jedného z nich, P. Weissa je v nej dosť kontroverzných názorov, ktoré iste zaujmú aj v krajine jeho súčasného pôsobenia – v Českej republike. Obe publikácie sa budú 25. februára prezentovať i v Prahe.

 

text: Martin Podstupka, foto: Katarína Selecká