Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Kyticu preberá prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., predseda SAV v rokoch 1992-1994

Stretnutie jubilantov SAV

28. 4. 2005 | zhliadnuté 2327-krát
V stredu sa na ňom zišli až traja bývalí predsedovia SAV – akademik Vladimír Hajko, profesor Branislav Lichardus a akademik Ladislav Macho.

Popoludnie otvoril predseda SAV profesor Štefan Luby krátkym príhovorom, v ktorom sa jednak poďakoval oceneným jubilantom za kus odvedenej celoživotnej práce a jednak stručne zhodnotil najnovšie výsledky akadémie. Naznačil aj ďalšie smerovanie SAV a pozitívne trendy, spojené s rastúcimi možnosťami získavania grantov a iných potrebných prostriedkov. Vyslovil tiež presvedčenie, že súčasná akadémia nadviaže na dielo, ktoré prítomní jubilanti vytvorili.

V príjemnom prostredí potom pred nami defilovali mená a osudy ľudí, ktorých pracovné výsledky šírili jej dobré meno SAV na Slovensku i v zahraničí. Z rúk Štefana Lubyho všetci prítomní prevzali blahoželanie a kytičku červených klinčekov. Boli to (v abecednom poradí) doc. Ing. Vladimír Daněk, DrSc., RNDr. Anton Droppa, CSc., prof. RNDr. Vladimír Hajko, PhDr. Eva Kolníková, DrSc., prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., Ing. Gustáv Martinček, DrSc., prof. PhDr. František Miko, DrSc., PhDr. Viera Nosáľová, CSc., RNDr. Ivan Pišút, DrSc., doc. MUDr. Ivan Pleško, DrSc., RNDr. Jozef Tremko, CSc. a Ing. Vladimír Zrubec, DrSc.

Z rodinných dôvodov nemohol prísť PhDr. Stanislav Šmatlák, DrSc. Za jubilantov Ing. Margita Fedelešovú, CSc. a prof. JUDr. Štefan Heretika, DrSc., ktorí už nie sú medzi nami, prevzali kytičku ich najbližší.

Viacerí si potom pred mikrofónom aj zaspomínali: geograf Anton Droppa na svojich kamarátov – vojnových pilotov, ba i na let, ktorý s nimi absolvoval 26. apríla 1945, teda presne pred 60 rokmi a jedným dňom.

Astronóm Jozef Tremko hovoril o svojich zážitkoch z riskantných služobných jázd na plošine nákladnej lanovky, z tesného stretnutia s medveďom (našťastie, Jozef Tremko bol v aute) i o návode (nezaručenom), ako sa človek môže vyhnúť útoku diviaka.

Branislav Lichardus sa vrátil v spomienkach k spolupráci s nedávno zosnulým rektorom Trnavskej univerzity Antonom Hajdukom, k svojej maturitnej fotke s bradou, ktorú si musel veľmi rýchlo zas oholiť (pretože ministerstvo školstva vtedy bradu na vysokej škole netolerovalo) i k spoločným bojom o záchranu SAV, ktorú chceli niektorí hurá-revolucionári po novembri 1989 stoj čo stoj zrušiť.

Program s ľudovou hudbou Tomáša Davida kultivovane moderovala Izabela Pažítková. Úplne na záver sa tradičný organizátor týchto stretnutí Vojtech Rušin poďakoval všetkým, ktorí mu pomáhali pri ich príprave, pretože opúšťa svoju funkciu v predsedníctve SAV a tým aj post organizátora.


Fotografie Ján Vida a Róbert Grznár