Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Privítanie

Ivan Gašparovič navštívil SAV

8. 9. 2004 | videné 4773-krát
Prezident SR Ivan Gašparovič sa v stredu 8. septembra zišiel s pracovníkmi Slovenskej akadémie vied. Sprevádzal ho vedúci Kancelárie prezidenta republiky Milan Čič, dlhoročný vedúci pracovník SAV a ďalší členovia KPR.

Na stretnutí v aule SAV sa zúčastnili členovia Predsedníctva SAV, Snemu SAV, Učenej spoločnosti SAV, riaditelia ústavov, vedúci aj radoví pracovníci Slovenskej akadémie vied.

Predseda SAV Štefan Luby v úvode informoval vzácneho hosťa o výsledkoch transformácie SAV za uplynulých 15 rokov a o úlohách vedy a výskumu v najbližšej budúcnosti. Ocenil aj osobnú iniciatívu Ivana Gašparoviča v čase prijímania Zákona o vede a technike (r. 2002) a v súvislosti s vydaním diela Encyclopaedia Beliana.

Ivan Gašparovič rámcovo predstavil svoj budúci pracovný program v najvyššej štátnej funkcii. Zdôraznil, že podpora vzdelania a vedy už nie je vecou iba ochoty, ale nevyhnutnosti. Dlhodobé podfinancovanie vedy podľa jeho slov vedie k tomu, že Slovensko prichádza o talentovanú mladú generáciu, ktorá si potom hľadá uplatnenie v cudzine. Zdôraznil, že jej treba vytvoriť podmienky na sebarealizáciu doma a podporiť aj spoluprácu vedeckých pracovísk s vysokým školstvom. Zároveň ocenil úlohu SAV vo vytváraní dlhodobej vízie rozvoja Slovenska, ktorou sa treba riadiť pri prijímaní všetkých strategických rozhodnutí. Svoje vystúpenie zakončil slovami, že vede a vzdelaniu chce pomáhať.

V diskusii potom vystúpili viacerí pracovníci SAV. Stretnutie sa skončilo ubezpečením, že prezident republiky sa bude do akademického prostredia vracať častejšie.