Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

ÚESA SAV, v. v. i., spoluorganizuje sprievodné podujatia 10. Valného zhromaždenia UNESCO

11. 6. 2024 | videné 177-krát

V stredu 12. júna 2024 sa bude v UNESCO v Paríži konať podujatie „Intangible Cultural Heritage in Education“, ktoré je sprievodným podujatím 10. zasadnutia Valného zhromaždenia zmluvných strán dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Paríži. Bude sa venovať vzdelávacím stratégiám, návrhom učebných osnov, učebným postupom, herným aplikáciám, digitálnym technológiám a online nástrojom na prenos vedomostí súvisiacich s nehmotným kultúrnym dedičstvom na školách.

Podujatie v podobe workshopu vychádza zo skutočnosti, že k prenosu vedomostí súvisiacich s nehmotným kultúrnym dedičstvom zvyčajne dochádza v neformálnom vzdelávacom prostredí, podporovanom neziskovým sektorom alebo v rámci rodín a komunít mimo oficiálnych školských osnov. Preto sa podujatie zameriava na stratégie, prístupy a projekty z Česka, Grécka, Poľska a Slovenska, ktoré súvisia s poznatkami o metódach používaných na podporu prenosu vedomostí v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva v rámci formálneho vzdelávacieho prostredia.

Sprievodné podujatie spoluorganizuje Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., spolu s Janou Ambrózovou (delegovanou členkou Národopisnej spoločnosti Slovenska pre komunikáciu s UNESCO), veľvyslankyňou Annou Plassat Muríňovou (Stála delegácia SR pri UNESCO) a Katarínou Lomnickou (Stála delegácia SR pri UNESCO). Odznejú na ňom príspevky z Českej republiky, Poľska, Grécka a Slovenska.

 

Spracovala: Martina Wilsch, ÚESA SAV, v. v. i.

Foto: unsplash.com/John Schnobrich

Súvisiace články