Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Krajinní ekológovia oslavovali Deň detí s deťmi

Krajinní ekológovia oslavovali Deň detí s deťmi

4. 6. 2024 | videné 385-krát

Myšlienka Medzinárodného dňa detí, ktorý slávime 1. júna, vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na Slovensku sa Deň detí slávi od roku 1952. Krajinní ekológovia ho tento rok oslávili s deťmi vo Voderadoch, kde sa spoločne slávil víkend otvorených parkov a záhrad s Dňom detí.

Voderadský park predstavuje najstarší romanticko-sentimentálny park na Slovensku, ktorý na anglický spôsob pretvoril nemecký záhradný architekt Bernhard Petri na pozvanie Františka Zichyho v roku 1794. V súčasnosti neustále prebieha jeho revitalizácia. Okrem vzácnych stromov  a drevín starších ako 150 rokov, ako sú platany či duby, si mohli návštevníci pozrieť aj ďalšie atrakcie – zreštaurovanú grottu s vodopádom pri jazierku, obelisk, kaplnku zasvätenú Sv. Kláre z neskoršieho obdobia, vežičku pustovníka, zrekonštruovaný kaštieľ, výstavu historických strojov a ďalšie zaujímavosti.

Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., na pozvanie organizátorov pripravili pre deti a ich rodičov zaujímavé edukačné stánky s mnohými náučnými kvízmi, hádankami, prezentáciami, kde si mohli návštevníci preveriť a rozšíriť nielen svoje vedomosti, ale aj zručnosti. Po hlase a stopách mohli spoznávať zvieratká našej prírody, na základe živých ukážok určovali stromy a kry, ktoré nás obklopujú. Spoločne mohli rozvíjať aj pavúčie dobrodružstvá. Najpríťažlivejšou atrakciou bol živý had – užovka červená, ktorú mohli deti pohladkať, odvážnejší aj popestovať. Milým prekvapením bolo, že  napriek nie celkom priaznivému počasiu o podujatie bol značný záujem, stánky boli permanentne plné detí, ich rodičov aj starých rodičov. Teší nás, že záujem o naše popularizačné aktivity neustále rastie, o čom svedčia mnohé pozvania na takéto prezentačno-popularizačné podujatia.

 

Spracovali: Zita Izakovičová, Magdaléna Bezáková, Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Foto: Natália Hurajtová, Pavol Purgat

Súvisiace články