Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vladimíra Čavojová a Denisa Fedáková na konferencii

Dve pozvané prednášky z CSPV SAV, v. v. i., na konferencii Dieťa v ohrození 2024

31. 5. 2024 | videné 299-krát

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV malo v dňoch 29. – 30. mája 2024 zastúpenie na konferencii Dieťa v ohrození 2024 s podtitulom Psychická odolnosť ako výzva súčasnosti, ktorú v bratislavskom hoteli Tatra organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

V sekcii venovanej výzvam, pred ktoré nás stavajú digitálne technológie, vystúpila s prednáškou Možnosti a úskalia redukovania šírenia dezinformácií Vladimíra Čavojová. Zaoberala sa v nej tým, prečo sú dezinformácie také rozšírené – kto a s akým cieľom ich šíri, prečo im ľahko uveríme a čo sa s tým dá robiť. Okrem výsledkov série výskumov za posledných pár rokov predstavila aj možnosti implementácie vzdelávania na stredných a vysokých školách, ako sa možno dezinformáciám brániť.

V záverečnej sekcii Podpora odborníkov pracujúcich s deťmi, žiakmi a študentami vystúpila Denisa Fedáková s prednáškou Kvalita pracovného života a psychologické bezpečie na pracovisku.

Napriek tomu, že prednáška uzatvárala prvý deň konferenčného diania, účasť na nej potvrdila, že téma psychologického bezpečia je aktuálna a púta pozornosť.

Z prednášky a diskusie vyberáme: Pracoviská, na ktorých je prítomné psychologické bezpečie, sa vyznačujú tým,  že zamestnanci a zamestnankyne môžu vyjadrovať a zdieľať svoje nápady a pocity, je im zrejmé, že na ich názore/mienke záleží, a otvorená komunikácie je súčasťou pracovnej kultúry. Takéto prostredie je ideálne pre rozvoj a učenie sa, lebo poskytuje dostatočný pocit bezpečia na podstúpenie  interpersonálneho rizika, ktorý môže zahŕňať pripustenie chyby, ponúknutie nového nápadu alebo navrhnutie zmeny, či vyjadrenie nesúhlasu.  Úsilie o vytváranie psychologického bezpečia by sme nemali vnímať ako výhodu či bonus, ale ako podmienku korektného pracovného prostredia.

ROZŠÍRENÝ PROGRAM DVO 2024 (vudpap.sk)

 

Spracovala: Denisa Fedáková, CSPV SAV, v. v. i.

Foto: CSPV SAV, v. v. i.

Súvisiace články