Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Martin Huba a Dagmar Podmaková pri krste publikácie

100 rokov SND – príbeh divadla

31. 5. 2024 | videné 338-krát

V podvečer 29. mája 2024 v Dvorane Slovenského národného divadla uviedli do života trojzväzkovú publikáciu 100 rokov SND – dejiny našej prvej národnej scény prerozprávané cez rekonštrukciu stovky emblematických inscenácií.

Kľúčová zásluha na vzniku reprezentatívneho diela, ktoré vyšlo v spolupráci SND a Vydavateľstva Slovart, patrí Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení (ÚDFV CVU) SAV, v. v. i. Jeho pracovníčka Dagmar Podmaková je nielen iniciátorkou monumentálneho projektu a spolu s teatrologičkou Nadeždou Lindovskou (Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení/DF VŠMU) a muzikologičkou Michaelou Mojžišovou (ÚDFV CVU SAV) aj autorkou jeho koncepcie. Bola tiež vedúcou riešiteľkou dvoch takto motivovaných grantov VEGA riešených na tomto pracovisku v spoluprácu s DF VŠMU. V rámci nich prebiehal priam archeologický výskum v archívnych či knižničných pracoviskách, publikovali sa čiastkové výstupy a postupne sa kreovala predstava o podobe a štruktúre zamýšľaného „opusu magnum“.

Slovami Dagmar Podmakovej „publikácia Sto rokov Slovenského národného divadla predstavuje dejiny našej vrcholnej profesionálnej scény inak, než býva zvykom. Namiesto klasického chronologického prístupu k dejinným udalostiam či sledovania vývinu jednotlivých divadelných zložiek (dramaturgia, réžia a ďalšie) upriamujú autori pozornosť na vybraté inscenácie prostredníctvom ich rekonštrukcií, sprítomňujú umelecké výsledky súborov i jednotlivcov v spoločensko-politickom kontexte“. Inak povedané, dejiny divadla sa tu odkrývajú cez prípadové štúdie – rekonštrukcie starostlivo zvolených inscenácií, ktoré reprezentujú kľúčové fenomény tvorby i doby, v ktorej vznikala.

Ich výber patril k najnáročnejším fázam projektu, keďže z celkového počtu takmer tritisíc premiér uskutočnených v rokoch 1920 – 2020 sa do knihy mohlo dostať len sto, rozdelených v pomere 50 (činohra) : 30 (opera) : 20 (balet). Podieľalo sa na nich 35 autorov a autoriek, mimoriadne náročná redakcia spočinula na pleciach Zity Ročkárovej (Slovart), autorkou príťažlivého vizuálu trojzväzkovej knihy je Barbora Šajgalíková (SND). To, čo sa nepodarilo prerozprávať prostredníctvom rekonštrukcií, dopovedajú prierezové štúdie otvárajúce každý z dielov a tiež obsiahly materiál o okolnostiach vzniku SND, o divadelných budovách a divadelných dielňach. Publikáciu obohacujú fotografie z inscenácií, scénické a kostýmové návrhy, divadelné plagáty či karikatúry.

Slávnostné uvedenie knihy v Dvorane SND, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia SND na čele s generálnym riaditeľom Matejom Drličkom, Vydavateľstva Slovart zastúpeného riaditeľom Jurajom Hegerom a viacerí členovia početného autorského tímu, sa stretlo s veľkým záujmom verejnosti. V auditóriu nechýbali významné osobnosti vedeckého a kultúrneho života, medzi nimi predseda SAV Pavol Šajgalík, podpredseda SAV pre 3. oddelenie Miroslav Morovics či štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák. Knihu sugestívnym príhovorom na tému našej (ne)kultúrnosti uviedol do života popredný slovenský herec, režisér a pedagóg Martin Huba.

„Veríme, že sa nám napokon podarilo vytvoriť plastickú mozaiku: nie vypreparované sterilné dielo, ale plnokrvnú, realistickú kroniku divadla, ktoré fungovalo i funguje ako organická súčasť slovenského kultúrno-spoločensko-politického kontextu,“ vyslovila svoju nádej Michaela Mojžišová. Podobné prianie má i Nadežda Lindovská: „Výskum priniesol veľké množstvo príbehov – ľudských, umeleckých, spoločenských. Časť z nich sa dostala do knihy. Odkrývajú históriu SND. Smerujú z minulosti do budúcnosti. Napriek skeptickému vzťahu k príbehom – sú tu. Úprimne verím v ich silu a verím, že zaujmú aj našich čitateľov.“

 

Spracovala: Michaela Mojžišová, CVU SAV, v. v. i.

Foto: Juraj Starovecký

Súvisiace články