Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Strach z umelej inteligencie a jeho využívanie v súčasných demokraciách

29. 5. 2024 | videné 301-krát

Filozofický ústav SAV, v. v. i., pozýva na seminár s veľmi aktuálnou témou – uskutoční sa vo štvrtok 6. júna 2024 v priestoroch Ústrednej knižnice SAV, v. v. i., v Bratislave na Klemensovej ulici. Témou seminára bude strach v ľudskej spoločnosti spojený so súčasným využívaním umelej inteligencie.

Ako tvrdia Floridi a Chiriatti, naše vedomosti o fungovaní umelej inteligencie (AI) sú obmedzené, čo dokazujú príklady neurónových sietí GTP2 a GTP3/4. No aj na používateľskej úrovni je ich existencia „mýtická“ a veľmi ťažko pochopiteľná, ako tvrdí Simondon. Vynárajú sa nasledujúce otázky: Môže stroj tvoriť rovnakým spôsobom ako človek? Ako môžeme interpretovať činnosti, ktoré sa tradične považovali za autenticky ľudské, ako je písanie, prekladanie alebo dokonca aj bežná komunikácia? Aká je úloha umelej inteligencie v súčasných demokraciách? Môže AI ohroziť ľudskú štruktúru spoločnosti, ako to naznačoval už Heidegger? Náš strach z AI má korene v mýtickej aure, ktorá AI sprevádza. Tento strach však má aj racionálne dôvody. Čoraz rozšírenejšie používanie algoritmov v našom každodennom živote nás vedie k myšlienke, že celý náš život sa riadi týmito algoritmami a rozsah ich vplyvu sa každým rokom zväčšuje (chatboty, online nakupovanie, využívanie AI vo vzdelávaní a umeleckej tvorbe, výskum, autonómne autá). Nemali by sme však AI vnímať ako súčasť more-tha-human (viac-ako-ľudského) a hľadať pozitívne aspekty AI? Na tieto aj ďalšie otázky sa pokúsi zodpovedať seminár.

Program

13.20 – 14.00 h: Alžbeta Kuchtová (Slovak Academy of Sciences, Institute of Philosophy, Department of Social and Political Philosophy) – Generated Literature in Postcolonial Context: Questioning the Category of Originality?

14.00 – 14.40 h: Guerrero Quiñones Jose Luis (Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy, IRLAB) – What if 'Healthy' is Not All I Want to Be?

14.40 – 14.50 h: Coffee break

14.50 – 15.30 h: Irakli Chedia (Slovak Academy of Sciences, Institute of Philosophy, Department of Analytic Philosophy) - Digital Panopticon: Ultramodern Technologies as a Form of Ultimate Control 

15.30 – 16.10 h: Adam Škrovan (Slovak Academy of Sciences, Institute of World Literature) – The Problem of Anthropomorphism in Literary Representations of AI

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: Alžbeta Kuchtová, Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Foto: unsplash.com/Steve Johnson

Súvisiace články