Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prednáška Petržalskej super školy sa konala v aule Ekonomickej univerzity

Na Petržalskej super škole hovorili účastníci projektu BARS

29. 5. 2024 | videné 313-krát

Projekt SAV a mestskej časti Bratislava – Petržalka Petržalská super škola pokračoval ďalšou zaujímavou prednáškou určenou pre siedmakov petržalských základných škôl. Vďaka pozitívnemu demografickému trendu v tejto bratislavskej mestskej časti sa stal Dom kultúry Zrkadlový háj pre toto podujatie malý – organizátorom super školy vyšla v ústrety Ekonomická univerzita, ktorá nezištne poskytla svoju aulu. Ďalšiu zo série prednášok, tentoraz o projekte BARS s názvom Žiaci žiakom – Expedícia India, tak sledovalo 520 petržalských siedmakov. Prednášku viedol Dr. Peter Vršanský z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., a Ústavu zoológie SAV, v. v. i., s víťazmi Zuzanou Kováčovou, Klárou Lukáčovou a Maxom Fuhrichom. 

Podujatie otvorila Jej Excelencia veľvyslankyňa Indie Apoorva Srivastava, ktorá všetkých žiakov vrúcne pozvala do Indie a jej príjemný prejav žiaci ocenili búrlivým potleskom. Veľvyslanectvo Indie nechalo okrem výborného dojmu aj hodnotné dary pre najlepších žiakov. Za mestskú časť sa žiakom prihovorila vedúca oddelenia školstva Ing. Andrea Garanová.

Prednáška Žiaci žiakom – Expedícia India zožala obrovský úspech a zdá sa, že máme ďalších 500 nových záujemcov o štúdium na SAV.

Prednášajúci predstavili výpravu do Himalájí, prípravu do najväčšieho národného parku sveta, výpravu na 11 paleontologických lokalít v štátoch Maháráštra, Ándhrapradéš a Telangána a pozvaný pobyt a vyžiadané prednášky na Univerzite v Manipale a účasť na festivaloch. Výskum prebieha v spolupráci s Harvardovou univerzitou a žiaci pod vedením Dr. P. Vršanského už stihli opublikovať aj významné vedecké výsledky. Poukázali na krásu tejto profesie, ktorou je veda, ale aj štúdia. Projekt BARS plne financuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

„Ako paleobiológ a vedúci som šokovaný, toto sa nemôže vidieť asi na žiadnom svetovom projekte. Je to tak trošku nelegálna tradícia projektu, ale aj dnes som sa dozvedel,  čo sa na expedícii naozaj dialo. A to som s nimi bol mesiac deň aj noc,“ s úsmevom uviedol SAV Peter Vršanský. „Veľmi oceňujeme prístup, ktorý MČ Petržalka a starosta uplatňujú pri prenose najnovších výsledkov medzi žiakmi základných škôl – sú lídrami na Slovensku, a preto je to svetovo unikátny projekt, nemožný bez organizácie a spolupráce s projektovými kolegami z oddelenia školstva mestskej časti Bratislava-Petržalka,“ dodal Dr. Vršanský. „Ja sa tam jednoducho musím vrátiť," zhrnula za víťazov Klára.

 A ako vždy na super škole, otázky detí po konci prednášky nemali konca-kraja. Tri odmenené otázky žiakov:

  • Prečo je India taká rozmanitá?
  • Ako ste sa vyrovnali s obdobím dažďov?
  • Kde sa vám najviac páčilo?

 

Spracoval: Juraj Monsberger, MiÚ Bratislava – Petržalka

Foto: autor

Súvisiace články