Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na podujatie

Múzeum x súčasnosť: Strážkyne rodinných kozubov?

27. 5. 2024 | videné 160-krát

Múzeum mesta Bratislavy pozýva v utorok 28. mája 2024 o 17.30 h v rámci cyklu Múzeum x súčasnosť na diskusiu Strážkyne rodinných kozubov? Podujatie sa uskutoční vo Faustovej sieni bratislavskej Starej radnice.

Cieľom každoročného pripomínania si Dňa matiek je oslava materstva, poďakovanie a vzdanie úcty ženám matkám. Aké však bolo postavenie žien a ich obraz v spoločnosti v minulom storočí v česko-slovenskom prostredí? A aký vplyv na to malo materstvo?

V kontexte prebiehajúcej výstavy BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave a aktuálneho diskurzu o rodovej (ne)rovnosti sa bude v májovom vydaní Múzeum x súčasnosť diskutovať o postavení a obraze žien a matiek v 20. storočí naprieč meniacim sa politicko-spoločenským rámcom. Ako nadobudnuté skúsenosti a poznatky reflektujeme dnes a ako ich môžeme využiť?

Diskutovať budú historička Eva Škorvanková, ktorá sa venuje dejinám žien v prvej polovici 20. storočia v kontexte strednej Európy, a lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy Rada Mikšík. Moderovať bude Jana Jablonická Zezulová, kurátorka najnovších dejín Múzea mesta Bratislavy.

Múzeum x súčasnosť je formát otvárajúci otázky o fenoménoch, ktoré mali v rôznych historických obdobiach rôznu dôležitosť pre spoločnosť. Niektoré z nich prešli zásadným vývojom, zmenili sa do novšej, súčasnejšej podoby a priniesli nám výzvy, s ktorými sa potrebujeme vyrovnať a naučiť žiť. Iné sa menia pomaly aj napriek tomu, že svet naokolo sa mení rýchlo. Ich podoby, vývoj a spoločenský vplyv už dokážeme porovnať a zhodnotiť, o čo sa organizátori snažia s pozvanými hosťami a hostkami v dvojmesačných intervaloch.

Vstupné: 4 eurá, zľavnené 2 eurá. Vstupenky sú v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net.

Podujatie na Facebooku

 

Spracovala: Katarína Selecká, MMB

Foto: MMB

Súvisiace články