Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zľava Emília Perez, Martin Djovčoš a Ivana Kupková

Ústav svetovej literatúry SAV pozýva na dve hosťovské prednášky

27. 5. 2024 | videné 213-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., organizuje v stredu 29. mája 2024 dve hosťovské prednášky, na ktoré srdečne pozýva. O 10.00 hod. sa koná prednáška Ivany Kupkovej Remeslo prekladu: Ako (ne)prepisujeme mená z ruskej cyriliky do slovenčiny. Na 14.00 hod. je pripravená prednáška Emílie Perezovej a Martina Djovčoša: Trajektórie prekladateľstva a tlmočníctva. K ekosystému translatologického habitu na Slovensku. Podujatia sa uskutočnia v zasadačke ústavu alebo online.

• 10.00 hod.

Ivana Kupková (FiF UPJŠ Košice): Remeslo prekladu: Ako (ne)prepisujeme mená z ruskej cyriliky do slovenčiny

Pri prekladaní z jazyka s inou grafickou sústavou sa riešenie jazykovo-kultúrnych otázok začína už na úrovni grafiky – najčastejšie pri prenose vlastných mien (predovšetkým mien osôb, ale aj geografických názvov). Pokiaľ ide o ruštinu, v Pravidlách slovenského pravopisu máme k dispozícii zásady prepisu ruskej cyriliky do slovenčiny. Napriek tomu sa pomerne často stretávame s tým, že sa v praxi neuplatňujú. V prípade prekladateľov z ruštiny to môže byť jednoducho neovládaním prekladateľského remesla – znalosť pravidiel prepisu by sa dala pokladať za jednu zo základných zručností prekladateľa z ruštiny, za súčasť prekladateľského remesla, t. j. istých rutinných postupov s určitou dávkou tvorivosti. Ruské mená sa však môžu vyskytnúť aj v iných ako ruských textoch a môžu byť skreslené vplyvom odlišného prepisu v danom jazyku. Problém prepisu ruských mien do slovenčiny sa tak týka nielen prekladania z ruštiny, ale aj prekladov z iných jazykov.

Link na pripojenie cez Zoom
Meeting ID: 812 5114 4456
Passcode: 382110

Viac informácií

 

• 14.00 hod.

Emília Perez (FiF UKF Nitra) a Martin Djovčoš (UMB Banská Bystrica): Trajektórie prekladateľstva a tlmočníctva. K ekosystému translatologického habitu na Slovensku

Prekladateľské a tlmočnícke vzdelávanie na Slovensku má dlhú tradíciu. Poznatky sa odovzdávajú z vyučujúcich na študentstvo prekladateľstva a tlmočníctva už viaceré  generácie, čím sa spoluvytvára obraz o spoločenskom postavení a cieli nášho povolania, ktorý len zriedka spochybňujeme. Málokedy si však kladieme otázku, „kde sme sa ako odbor vzali“ a „kam vlastne kráčame“. Cieľom prednášky je predstaviť metodiku možného skúmania dejín prekladateľstva a tlmočníctva na Slovensku a overiť niektoré priebežne identifikované zistenia. Z doterajšieho prieskumu archívnych materiálov a kvalitatívnych výskumov realizovaných s predstaviteľmi či predstaviteľkami prekladateľstva a tlmočníctva a absolventmi Univerzity 17. novembra sa zdá, že je možné nazerať na vývoj v odbore cez nasledujúcu prizmu: preklad ako prostriedok a preklad ako cieľ. V myslení o preklade a tlmočení na Slovensku zaznamenávame orientáciu na preklad ako cieľ už v prácach Antona Popoviča. V našom výskume sa snažíme identifikovať, akými trajektóriami sa jeho ponímanie pretavilo do vývoja odboru a do prekladateľského a tlmočníckeho vzdelávania až po súčasnosť. Nazdávame sa totiž, že v ponímaní prekladu ako prostriedku a prekladu ako cieľa ide o kardinálny rozdiel, ktorý má zásadný vplyv na formovanie povedomia o chápaní disciplíny dovnútra prekladateľskej komunity, ale tiež navonok – smerom k spoločnosti.

Link na pripojenie cez Zoom
Meeting ID: 899 5327 9627
Passcode: 611140

Viac informácií

 

 

Zdroj a foto: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Súvisiace články