Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Medzinárodná pracovná skupina

Genetici, archeológovia a historici odklínajú dávnu minulosť

24. 5. 2024 | videné 334-krát

V stredu 22. mája 2024 sa v Malom kongresovom centre SAV (VEDA) uskutočnil workshop ERC – Synergy projektu Integrating genetic, archaeological & historical perspectives on Eastern Central Europe 400-900 AD. Samotný projekt patrí k najväčším svojho druhu na svete. Za úlohu má analyzovať 6000 jedincov z pohrebísk z 5.-9. storočia s využitím najmodernejších genomických, archeologických, historických a antropologických postupov a poznatkov.

Odborníci zapojení do projektu analyzujú celé pohrebiská. Aktuálne je vyhodnotený obrovský objem genetických meraní, analýz stabilných izotopov, rádiouhlíkových datovaní. Výsledky bioinformatických modelovaní prinášajú donedávna nepredstaviteľné možnosti rekonštrukcie fungovania spoločnosti, od biologických väzieb pochovaných, cez ich zdravotný stav (napr. tuberkulóza, hepatitída či mor), pôvod (domáci či cudzí), migráciu a akulturáciu jednotlivcov i skupín obyvateľstva a pod. Vytvára sa doslova nový príbeh osvetľujúci 5. storočí našej dávnej minulosti.

Archeologický ústav SAV, v. v. i. je participujúcim členom projektu (M. Ruttkay-vedúci, M. Krošláková, M. Hanuliak, E. Droberjar) v spolupráci so Slovenským národným múzeom (A. Šefčáková) a Mestským múzeom v Bratislave (J. Schmidtová). Analyzujú sa pohrebiská z 5./6. stor. (Bratislava – Rusovce, Tesárske Mlyňany), 8. stor. (Komárno, Janíkovce) a 9. stor.(viaceré pohrebiská z Nitry a Bíňa).

V Bratislave rokovala pracovná skupina 25. výskumníkov  (archeológovia, historici, genetici, antropológovia a pod.) zameraná na spoločnosti v 5. a 6. storočí v stredodunajskom priestore. Bádatelia z Nemecka, Rakúska, Čiech, Maďarska a Slovenska prezentovali a navzájom konfrontovali aktuálne dosiahnuté výsledky, ktoré budú zúročené vo viacerých vedeckých výstupoch. Obzvlášť zaujímavé sú získané informácie o ochoreniach (hepatitída či mor), sledovanie epidémií či pohybov obyvateľstva. Na rokovaní prebehla intenzívna diskusia a precizovala sa koordinácia ďalších výskumných krokov.

Nosnými inštitúciami projektu sú: 

IMAFO, Austrian Academy of Sciences  -Prof. Walter Pohl

ELTE, Eötvös Loránd University Budapest - Prof. Tivadar Vida

MPI, Max-Planck-Institutes in Leipzig and Jena- Prof. Johannes Krause

IAS, Institute for Advanced Study, Princeton  - Prof. Patrick J. Geary

Projekt je príkladom plodnej multidisciplinárnej medzinárodnej spolupráce.

 

Text a foto: Matej Ruttkay, Archeologický ústav SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články