Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prednášku s vedcom SAV

Veda v CENTRE: Strata opeľovačov. Aké následky môže ľudstvo očakávať?

26. 5. 2024 | videné 284-krát

Mnoho druhov hmyzu je na pokraji vyhynutia. Táto skupina živočíchov stráca prirodzené prostredie v dôsledku odlesňovania, urbanizácie, klimatickej zmeny, intenzívneho poľnohospodárstva, používania pesticídov, ale aj pre znečistené prostredie. Ktoré druhy hmyzu sú ohrozené najviac? Je možné zastaviť pokles populácií hmyzu? Ako vieme hmyz chrániť? Odpovede na uvedené otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 30. mája 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Hosťom bude Mgr. Marek Semelbauer, PhD., z Ústavu zoológie SAV, v. v. i.

Opeľovanie je kľúčový prírodný proces, ktorý zabezpečuje integritu prírodných ekosystémov, ako aj produktivitu poľnohospodárstva. Hoci obilniny ako základ našej stravy nevyžadujú opeľovače, ovocie, zelenina, koreniny a stimulanty sú typicky silne závislé od práce opeľovačov. Ekonomická hodnota opeľovania sa vyčísľuje na stovky miliárd dolárov ročne. Lenže kto je za túto hodnotu zodpovedný? Mnohé súčasné vedecké práce zdôrazňujú význam voľne žijúcich opeľovačov, ako sú čmele, samotárky a pestrice, no práve tieto skupiny hmyzu sú ohrozené intenzifikáciou poľnohospodárstva. Zároveň sa ukazuje, že včela medonosná nie je efektívnym opeľovačom a sama osebe nedokáže nahradiť prácu ostatných druhov hmyzu. Okrem doplnkového opeľovania pomocou včelstiev však môžeme podporovať populácie čmeľov a samotárok poskytovaním hniezdnych a potravných možností. Tomuto konceptu sa hovorí ekologická intenzifikácia, teda zapriahnutie voľne žijúcich druhov do poľnohospodárskej produkcie. Na Slovensku máme od roku 2023 novú poľnohospodársku politiku, ktorej súčasťou je aj tvorba takzvaných biopásov. Primárnym cieľom biopásov je zastaviť úbytok biodiverzity agrárnej krajiny. Môžu biopásy predstavovať krok k ekologickej intenzifikácii a zvýšiť výnos niektorých plodín, ako je repka, mak, slnečnica alebo pohánka?

Podujatie sa uskutoční 30. mája 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. mája 2024 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

 

Spracovala: Alžbeta Králiková, CVTI SR

Súvisiace články