Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Za vrchstolom spoluautori knihy; zľava doprava koeditor Dr. hab. Dirk Dalberg, Juraj Marušiak a Hana Antal z University of Leipzig

Diskusia o politickom vývoji na Slovensku s nemeckými doktorandmi

22. 5. 2024 | videné 270-krát

Publikácia „Das politische System der Slowakei. Konstante Kurswechsel in der Mitte Europas(Politický systém Slovenska. Konštantná zmena kurzu v strednej Európe, Wiesbaden: Springer VS 2023), na zostavení ktorej spolupracovali pracovník Ústavu politických vied SAV, v. v. i., Dr. habil. Dirk Dalberg a Prof. Dr. Astrid Lorenz z Univerzity v Lipsku (Nemecku) bola základom diskusie, ktorá sa konala 7. mája 2024 na pôde Ústavu politických vied SAV, v. v. i., v Bratislave.

Diskusia bola súčasťou výskumnej cesty štipendistov nemeckej Nadácie Hansa Böcklera, ktorá sa konala v dňoch 28. apríla až 8. mája 2024 so zameraním na najnovšie transformačné procesy na Slovensku a v Maďarsku. Okrem Bratislavy skupina štipendistov navštívila Budapešť, Prešov a Košice. Nadácia je výskumnou a študijnou organizáciou najväčšej nemeckej odborovej centrály Nemecký odborový zväz (DGB). Štipendistami sú študenti a doktorandi politických vied, sociológie, histórie a ďalších študijných odborov.

Podnetná diskusia sa sústredila na problematiku politickej kultúry, populizmu, štátnosti a postojov k Európskej únii. Riešili sa aj otázky právneho štátu, menšín a médií. Slovenských spoluautorov publikácie v diskusii zastupovali koeditor publikácie D. Dalberg, riaditeľ ÚPV SAV, v. v. i., dr. Juraj Marušiak, ako aj Dr. phil. Hana Antal (Leibniz Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa – Leibnitzov (Inštitút pre dejiny a kultúru východnej Európy, Leipzig).

 

Spracoval: Dirk Dalberg, Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Foto: ÚPV SAV, v. v. i.

Súvisiace články