Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Martin Orendáč z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si preberá ocenenie v kategórii vedec roka

Vedeckí pracovníci si prevzali ocenenia Vedec roka SR 2023

22. 5. 2024 | videné 514-krát

Vedcom roka 2023 sa stal Martin Orendáč z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si prevzal z rúk ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera ocenenie v utorok 21. mája 2024 spolu s ďalšími vedeckými osobnosťami.

Martin Orendáč získal ocenenie Vedec roka za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentovaných časopisoch a za mimoriadnu grantovú úspešnosť.

Ako mladú vedeckú pracovníčku ocenili odborníčku v oblasti elektrochémie, elektrochemických senzorov Ivanu Šišolákovú z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocenenie získala za prínos pri vývoji elektrochemických senzorov a za budovanie významnej medzinárodnej spolupráce so súkromným sektorom. Cenu si prevzala z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka.

V kategórii Inovátor roka získal ocenenie Alexander Schrek zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za významný novátorský prínos v oblasti tvárniteľnosti kombinovaných polotovarov zváraných laserom.

Ocenenie Technológ roka získal Miloš Mičian zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Cenu dostal za výskum a vývoj technologických postupov zvárania vysokopevných ocelí pre prax.

Vedeckou Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stal odborník v oblasti umelej inteligencie Igor Farkaš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významné vedecké výsledky v oblasti umelej inteligencie s využitím modelov umelých neurónových sietí, získané v spolupráci so zahraničnými partnermi, a za rozvíjanie medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda.

„Som nesmierne vďačný, že medzi nami máme mnoho jednotlivcov, ktorí sa rozhodli ísť cestou objavovania a inovácií. Práca vedcov je totiž ako práca priekopníkov – často sa pohybujú na neznámom území, neustále hľadajú nové poznatky a posúvajú hranice nášho chápania. Bez ich odvahy a odhodlania by sme ako spoločnosť nemohli napredovať," poznamenal minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker, ktorý vedcom poďakoval za nenahraditeľný prínos a vyzdvihol, že je to preňho česť byť na takom podujatí.

Hodnotiaca komisia vyberala laureátov spomedzi 48 nominovaných vedeckých osobností. Vyhlasovateľmi ocenenia sú Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života na Slovensku.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: CVTI SR

Foto: TASR

Súvisiace články